Специализирани кабинети - Педиатър

   

база 1, кабинет 64

 

д-р Гинка Братанова-педиатър

 

Телефон: 813-301

 

ПОСЕЩЕНИЯ за:

Понеделник Вторник

Сряда

Четвъртък Петък

Амбулаторни прегледи

08.00-12.00   08.00-12.00 08.00-12.00  

Домашни прегледи

12.00-14.00 14.00–15.00   14.00–15.00  

Обща ЛКК

14.30–16.30 12.00-14.00 12.00-14.00 12.00-14.00 12.00-14.00

Програма "Детско здравеопазване"

    15.00-15.30    

в началото
   

база 2, кабинет 81

 

д-р Ваня Костадинова-педиатър

 

Телефон: 814-334

 

ПОСЕЩЕНИЯ за:

Понеделник Вторник

Сряда

Четвъртък Петък

Амбулаторни прегледи

14.30–16.30   09.30–13.30    

Домашни прегледи

16.30–17.00        

ЛКК педиатрична

    14.00–16.00    

Програма "Детско здравеопазване"

    09.00–09.30    
       
в началото
   

база 1, кабинет 64

 

д-р Анелия Толева-педиатър

 

Телефон: 813-301

 

ПОСЕЩЕНИЯ за:

Понеделник Вторник

Сряда

Четвъртък Петък

Амбулаторни прегледи

09.30–12.00   14.15–17.00   09.30–12.00

Домашни прегледи

12.00–13.45   17.00–19.45  
08.15–09.30

12.00–13.45

Програма "Детско здравеопазване"

  15.00–18.00      
       
в началото


    Кабинети    Параклиника   Лабораторни резултати


ПРОВЕРКА
НА ЛАБОРАТОРНИ РЕЗУЛТАТИ
   Любопитно за ВасЗахарният диабет е сред най-често срещаните забо-лявания на населението...


Утвърден ценоразпис на всички предоставяни медицински и други услуги от "ДКЦ I ГАБРОВО" ЕООД


Обновена е първа база на “Диагностично–консултативен център І – Габрово” ЕООД


Защита на личните данни
GDPR
      Начало       За нас       Специализирани кабинети       Параклиника       Обществени поръчки       Контакти