Специализирани кабинети - Гастроентеролог

     

база 1, кабинет 66 и 67

 

д-р Йонка Баева-гастроентеролог

   

Телефон: 813-341

 

ПОСЕЩЕНИЯ за:

Понеделник Вторник

Сряда

Четвъртък Петък

Амбулаторни прегледи-база 1

07.30-13.00 07.30-13.00 08.00-13.00 07.30-13.00 07.30-13.00

Домашни прегледи

        13.00-13.30

Профилактични прегледи на рискови групи

    07.30-08.00    

 

 

Кабинета разполага с видеогастроскопска система OLYMPUS.

 
в началото
     

база 2, кабинет 97

 

д-р Росен Радков Иванов-гастроентеролог

   

Телефон: 814-359

 

ПОСЕЩЕНИЯ за:

Понеделник Вторник

Сряда

Четвъртък Петък

Амбулаторни прегледи

  14.30-17.00   14.30-17.00  

Домашни прегледи

  18.00-19.30   17.00-18.30  

Профилактични прегледи на рискови групи

  17.00-18.00   18.30-19.00  

 

 

ВСД - Диагностична горна ендоскопия

 
в началото

ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ ГАСТРОЕНТЕРОЛОГ

НАЛИЧНОСТ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КАБИНЕТИ

„ДКЦ I Габрово” ЕООД предлага на пациентите два гастроентерологични кабинета (ГЕК).
Единия кабинет се намира на територията на бившата първа поликлиника (етаж IV, кабинет № 66 и № 67). Диагностично консултативните прегледи в този кабинет се осъществяват от д-р Йонка Баева, работеща ежедневно в график посочен по-горе.

Другия кабинет се намира на територията на бившата втора поликлиника (етаж IV, кабинет № 97). Диагностично консултативните прегледи в този кабинет се осъществяват от д-р Росен Иванов, работещ ежедневно в график посочен по-горе.

ДЕЙНОСТИ В ГЕК

Дейността в ГЕК е свързана с проблеми и заболявания на храносмилателната система (хранопровод, стомах, дванадесетопръстник, тънко черво, дебело черво, черен дроб, жлъчен мехур, задстомашна жлеза).

ПРИЕМ НА ПАЦИЕНТИ

ГЕК не работи с предварително записване на пациентите, но при необходимост чакащите в по-тежко състояние, децата и нуждаещите се от спешни към момента консултации се ползват с предимство на прием.

СЪХРАНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА ОТ ПРЕГЛЕДИ НА ПАЦИЕНТИ

Данните от всеки преглед извършен в кабинета (оплаквания, обективно състояние, изследвания, лечение) освен в азбучни класьори (хартиен носител) се съхраняват и в компютърна програма (електронен вид). Това позволява бърз достъп до информация при следващ преглед. Съпоставянето на настоящия с предишните прегледи позволява на специалистите проследяване на промените в състоянието и ефекта от провежданото лечение.

КОМУНИКАТИВНА ВРЪЗКА МЕЖДУ СПЕЦИАЛИСТА – ГАСТРОЕНТЕРОЛОГ И ОБЩОПРАКТИКУВАЩИЯ ЛЕКАР

След прегледа от гастроентеролог пациентът получава копие от амбулаторния лист на извършения преглед, предназначен за неговия личен лекар. Така последният получава обратна информация от специалиста за хода на заболяването на своя пациент. Всеки от вас може да посети ГЕК не само като диспансерен пациент, но и с цел профилактичен преглед. Последният е препоръчителен!

Визитата в ГЕК е възможна:

 • Ако разполагате с медицинско направление (бланка № 3), издадено от общопрактикуващият ви лекар или друг лекар специалист

 • След предварително заплащане в информация (при липса на направление)

Пациентите подлежащи на диспансерно наблюдение са тези със следните заболявания:

 • Ахалазия на хранопровода (силно намаление до пълна липса на перисталтика на тялото на хранопровода)

 • Хронична язва на стомаха без кръвоизлив или перфорация

 • Хронична язва на дванадесетопръстника без кръвоизлив или перфорация

 • Хронични хепатити (хепатити, които за шест месеца не са отзвучали)

 • Чернодробна цироза (разрушаване на делчетата и съдовете на черния дроб с развитие на фиброза – нефункционираща тъкан)

 • Хронични панкреатити с алкохолна етиология

 • Болест на Крон - сегментно възпаление, засягащо дълбоките слоеве на чревната стена по целия гастро-интестенален тракт с най-честа локализация в крайната част на илеума и проксималния колон

ИНСТРУМЕНТАЛНА (АПАРАТНА ДИАГНОСТИКА) В ГЕК

1. Фиброгастроскоп.

Чрез него се осъществява т.нар. ФГС (фиброгастроскопия). Фиброгастроскопа представлява тръбна оптична система чрез която при въвеждане в устната кухина се проследява състоянието на хранопровод, стомах и дванадесетопръстник. Уредът е с възможност за вземане на щипкова биопсия (вземане на материал за изследване от обемна формация или променена лигавична повърхност по хода на храносмилателния тракт).

2. Ректоскоп.

Ректоскопа е тръбна оптична система, чрез която при въвеждане в ректалното отвърстие (правото черво) се търси патология по хода на същото.Уредът е с въможност за вземане на щипкова биопсия.
Ректоскопът е с възможност за проникване до 25 см. в дълбочина на дебелото черво.

3. Абдоминална ехография.

Касае се за апаратно ултразвуково изследване, при което се оглеждат достъпните коремни органи и органите, намиращи се в малкия таз – черен дроб, жлъчен мехур, панкреас, бъбреци, пикочен мехур, далак, матка и яйчници при жената, простата при мъжа. Изследването е абсолютно безболезнено. Препоръчва се кратък предварителен курс с Мезим Форте или Еспумизан за намаляване на газовото съдържание в червата. При регистриране на патология на пациента се предоставя принтерна снимка. От гледна точка патологията на храносмилателната система при това изследване могат да се установят заболявания като:

 • Стеатоза на черния дроб (мастна дегенерация)

 • Обемни процеси на черния дроб (тумори)

 • Камъни в жлъчния мехур и жлъчни дискинезии (превит жлъчен мехур, септиран жлъчен мехур)

 • Обемни процеси на задстомашната жлеза (туморни формации)
Прочете още любопитна информация за Вас


    Кабинети    Параклиника   Лабораторни резултати


ПРОВЕРКА
НА ЛАБОРАТОРНИ РЕЗУЛТАТИ
   Любопитно за ВасЗахарният диабет е сред най-често срещаните забо-лявания на населението...


Утвърден ценоразпис на всички предоставяни медицински и други услуги от "ДКЦ I ГАБРОВО" ЕООД


Обновена е първа база на “Диагностично–консултативен център І – Габрово” ЕООД


Защита на личните данни
GDPR
      Начало       За нас       Специализирани кабинети       Параклиника       Обществени поръчки       Контакти