Параклиника - Имунохаматолог

   

база 1, кабинет 57

 

д-р Надежда Стоянова-трансфузионен хематолог

 

Телефон: 813-381

 

ПОСЕЩЕНИЯ за:

Понеделник Вторник

Сряда

Четвъртък Петък

Трансфузионна хематология

  08.00-12.00   15.00-19.00  

КОД

Медико-диагностична медицинска помощ

12

Имунохематология

12.01

Определяне на кръвни групи от системата АВ0 и Rh (D) антиген от системата Rhesus по кръстосан метод (с тест-реагенти анти-А, анти-В, анти –D и тест-еритроцити А1, А2, В и 0)

12.02

Определяне на подгрупите на А антигена (А1 и А2) с тест-реагенти с анти-А и анти-Н

12.03

Определяне на слаб D антиген (Du) по индиректен тест Coombs

12.04

Изследване на автоеритроантитела при фиксирани антитела върху еритроцитите – чрез директен антиглобулинов (Coombs) тест с поливалентен антиглобулинов серум, при свободни антитела в серума – чрез аглутинационен или ензимен метод

12.05

Изследване за алоеритроантитела чрез аглутинационен или ензимен метод или индиректен антиглобулинов (Coombs) тест с поливалентен антиглобулинов серум

12.06

Определяне на Rh фенотип (CcDEe) и Kell антиген с моноспецифични тест-реагенти
   
в началото


    Кабинети    Параклиника   Лабораторни резултати


ПРОВЕРКА
НА ЛАБОРАТОРНИ РЕЗУЛТАТИ

      Начало       За нас       Специализирани кабинети       Параклиника       Обществени поръчки       Контакти