Специализирани кабинети - Вътрешни болести

   

база 1, кабинет 66, 67

 

д-р Йонка Баева-вътрешни болести

 

Телефон: 813-341

 

ПОСЕЩЕНИЯ за:

Понеделник Вторник

Сряда

Четвъртък Петък

Амбулаторни прегледи

  13.00-13.30   13.00-13.30  

Домашни прегледи

13.00-13.30        

Профилактични прегледи на рискови групи

    13.00-13.30    

ЛКК-обща

         

в началото
   

база 2, кабинет 84

 

д-р Богдан Мерджанов-вътрешни болести

 

Телефон: 814-358

 

ПОСЕЩЕНИЯ за:

Понеделник Вторник

Сряда

Четвъртък Петък

Амбулаторни прегледи

11.30-12.00       11.00-11.30

Профилактични прегледи на рискови групи

12.00-12.30        

Домашни прегледи

        11.30–12.00

в началото
   

база 1, кабинет 58

 

д-р Нели Ноева-вътрешни болести

 

Телефон: 813-350, 804-905

 

ПОСЕЩЕНИЯ за:

Понеделник Вторник

Сряда

Четвъртък Петък

Амбулаторни прегледи

11.00-12.00 11.00-12.00 11.00-12.00 11.00-12.00 11.00-12.00

Домашни прегледи

  14.00-14.30      

Профилактични прегледи на рискови групи

14.00-14.30        

ЛКК-обща

12.00–14.00 12.00–14.00 12.00–14.00 12.00–14.00 12.00–14.00

в началото
   

база 1, кабинет 78

 

д-р Георги Колев-вътрешни болести

 

Телефон: 813-317

 

ПОСЕЩЕНИЯ за:

Понеделник Вторник

Сряда

Четвъртък Петък

Амбулаторни прегледи

14.30-15.00   14.30-15.00   10.00-10.30

Профилактични прегледи на рискови групи

  10.00-10.30      

Домашни прегледи

      10.00-10.30  

в началото


    Кабинети    Параклиника   Лабораторни резултати


ПРОВЕРКА
НА ЛАБОРАТОРНИ РЕЗУЛТАТИ
   Любопитно за ВасЗахарният диабет е сред най-често срещаните забо-лявания на населението...


Утвърден ценоразпис на всички предоставяни медицински и други услуги от "ДКЦ I ГАБРОВО" ЕООД


Обновена е първа база на “Диагностично–консултативен център І – Габрово” ЕООД


Защита на личните данни
GDPR
      Начало       За нас       Специализирани кабинети       Параклиника       Обществени поръчки       Контакти