Профил на купувача >СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВИ И ПОКАНА ДО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЦА

Предмет на обществената поръчка: „Доставка на многофункционален ехографски апарат за нуждите на „ДКЦ I Габрово” ЕООД”

1. Идентификационен номер на обществената поръчка - 9081790

2. Подаване на оферти до 22.10.2018г. в 15.30ч.

3. Обява по чл. 20, ал. 3 от ЗОП - публикувана на 11.10.2018г. в 14:40 ч.

4. Информация до АОП – публикувана на 11.10.2018г. в 14:40 ч.

5. Документация за участие – публикувана на 11.10.2018г. в 14:40 ч.

6. Информация – публикувана на 23.10.2018г. в 13:35 ч.

7. Решение – публикувана на 23.10.2018г. в 13:36 ч.

8. Протокол – публикувана на 31.10.2018г. в 09:00 ч.

9. Договор – публикувана на 09.11.2018г. в 08:55 ч.

10. Фактура № 0100012567 – публикувана на 21.12.2018г. в 11:55 ч.

11. Фактура № 0100012632 – публикувана на 21.12.2018г. в 11:55 ч.Предмет на обществената поръчка: „Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на клинична лаборатория при „ДКЦ I Габрово” ЕООД по обособени позиции”

1. Идентификационен номер на обществената поръчка - 9080126

2. Подаване на оферти до 04.09.2018г. в 13.00ч.

3. Обява по чл. 20, ал. 3 от ЗОП - публикувана на 27.08.2018г. в 15:17 ч.

4. Информация до АОП – публикувана на 27.08.2018г. в 15:40 ч.

5. Документация за участие – публикувана на 27.08.2018г. в 15:20 ч.

6. Информация за удължавана на първоначалния срок за получаване на оферти – публикувана на 05.09.2018г. в 19:20 ч.

7. Протокол № 2 – публикувана на 13.09.2018г. в 16:20 ч.

8. Договор с Перфект Медика – публикувана на 22.10.2018г. в 19:50 ч.

9. Договор с Диаситемс – публикувана на 22.10.2018г. в 19:50 ч.Предмет на обществената поръчка: „Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на клинична лаборатория при „ДКЦ I Габрово” ЕООД по обособени позиции”

1. Идентификационен номер на обществената поръчка - 9067907

2. Подаване на оферти до 11.09.2017г. в 15.30ч.

3. Обява по чл. 20, ал. 3 от ЗОП - публикувана на 01.09.2017г. в 09:02 ч.

4. Информация до АОП – публикувана на 01.09.2017г. в 09:50 ч.

5. Документация за участие – публикувана на 01.09.2017г. в 09:02 ч.

6. Решение – публикувана на 12.09.2017г. в 14:40 ч.

7. Информация – публикувана на 12.09.2017г. в 14:40 ч.

8. Протокол – публикуван на 25.09.2017г. в 14:45 ч.

9. Договор – публикуван на 09.10.2017г. в 14:48 ч.

10. Договор – публикуван на 09.10.2017г. в 14:49 ч.

11. Договор – публикуван на 09.10.2017г. в 14:50 ч.Предмет на обществената поръчка: „Доставка на дигитална ултразвукова система с разширени възможности за кардиоваскуларна диагностика и надграждане.”

1. Идентификационен номер на обществената поръчка - 9059521

2. Решение № 1/05.12.2016г. за откриване на процедура - публикувано на 06.12.2016г. в 10:21 ч.

3. Обява по чл. 20, ал. 3 от ЗОП - публикувана на 06.12.2016г. в 10:21 ч.

4. Документация за участие – публикувана на 06.12.2016г. в 10:21 ч.

5. Подаване на оферти до 15.30 ч. на 14.12.2016г.

6. Решение – публикувана на 15.12.2016г. в 15:35 ч.

7. Информация – публикувана на 15.12.2016г. в 15:35 ч.

8. Подаване на оферти до 15.30 ч. на 19.12.2016г.


9. Протокол № 1 – публикувана на 21.12.2016г. в 13:28 ч.

10. Договор – публикувана на 04.01.2017г. в 15:25 ч.Предмет на обществената поръчка: „Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на клинична лаборатория при "ДКЦ I Габрово" ЕООД по обособени позиции.”

1. Идентификационен номер на обществената поръчка - 9054644

2. Подаване на оферти до 04.08.2016 г. – 15.30 ч.


3. Обява по чл. 20, ал. 3.

4. Информация до АОП.

5. Документация за участие.

6. Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти публикувана на 04.08.2016 г. в 14:35 ч.

7. Решение № 2/04.08.2016 г. на Възложителя за удължаване на срока публикувано на 04.08.2016 г. в 14:35 ч.

8. Протокол публикуван на 11.08.2016 г. в 15:10 ч.

9. Решение № 2, публикувано на 15.08.2016 г. в 13:25 ч.

10. Договор от 29.08.2016г. с "Диасистемс" ЕООД, публикуван на 09.09.2016 г. в 09:34 ч.

11. Договор от 29.08.2016г. с "Перфект Медика" ООД, публикуван на 09.09.2016 г. в 09:35 ч.

12. Решение

13. Протокол


Обществена поръчка с предмет: Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на клинична лаборатория при "ДКЦ I Габрово" ЕООД по обособена позиция № 5 "Реактиви и консумативи необходими за работата на хематологичен анализатор, модел ВС-3000" чрез писмена покана. Подаване на оферта до 16.09.2016г. в 15.30 ч.

 
в началото


    Кабинети    Параклиника   Лабораторни резултати


ПРОВЕРКА
НА ЛАБОРАТОРНИ РЕЗУЛТАТИ
   Любопитно за ВасЗнаете ли, че:

1. Захарният диабет е сред най-често срещаните забо-лявания на населението...


Утвърден ценоразпис на всички предоставяни медицински и други услуги от "ДКЦ I ГАБРОВО" ЕООД
      Начало       За нас       Специализирани кабинети       Параклиника       Обществени поръчки       Контакти