Профил на купувача >ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Предмет на обществената поръчка: „Ремонт, модернизация и внедряване на енергоспестяващи мерки в сграда на „ДКЦ I Габрово” ЕООД – първа база.”

1. Идентификационен номер на обществената поръчка - 847350

2. Срок за получаване на оферти до 15.06.2018 г. в 15.30 ч.

3. Решение за откриване на процедурата, публикувано на 17.05.2018 г. в 10.00 ч.

4. Обявление за обществена поръчка, публикувана на 17.05.2018 г. в 09.58 ч.

5. Документация за участие, публикувана на 17.05.2018 г. в 09:20 ч.

6. Проекти

- обяснителни записки

- разархивирани файлове chertej 1 и chertej 2

7. Информация относно документация раздел V - оферта т.22.1.7 - публикувана на 29.05.2018 г. в 10.00 ч.

8. Разяснения по чл. 33, ал. 4 от ЗОП - публикувано на 30.05.2018г. в 14.40 ч.

9. Разяснения по чл. 33, ал. 4 от ЗОП, публикувано на 05.06. 2018 г. в 16.40 ч.

10. Информация относно позиция 2, от ЕСМ 1 ; публикувано на 06.06.2018 г, в 12.00 ч.

11. Протокол, публикувано на 25.06.2018 г, в 14.37 ч.

12. Решение за избор на изпълнител, публикувано на 25.06.2018 г, в 14.37 ч.

13. Договор за строителство, публикувано на 23.07.2018 г, в 09.17 ч.

14. Обявление за възложена поръчка, публикувано на 23.07.2018 г, в 16.42 ч.

15. Фактура № 1000000150, публикувано на 21.12.2018 г, в 12.00 ч.

 
в началото


    Кабинети    Параклиника   Лабораторни резултати


ПРОВЕРКА
НА ЛАБОРАТОРНИ РЕЗУЛТАТИ
   Любопитно за ВасЗнаете ли, че:

1. Захарният диабет е сред най-често срещаните забо-лявания на населението...      Начало       За нас       Специализирани кабинети       Параклиника       Обществени поръчки       Контакти