Профил на купувача >ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Предмет на обществената поръчка: „Ремонт, модернизация и внедряване на енергоспестяващи мерки в сграда на „ДКЦ I Габрово” ЕООД – първа база.”

1. Идентификационен номер на обществената поръчка - 847350

2. Срок за получаване на оферти до 15.06.2018 г. в 15.30 ч.

3. Решение за откриване на процедурата, публикувано на 17.05.2018 г. в 10.00 ч.

4. Обявление за обществена поръчка, публикувана на 17.05.2018 г. в 09.58 ч.

5. Документация за участие, публикувана на 17.05.2018 г. в 09:20 ч.

6. Проекти

 
в началото


    Кабинети    Параклиника   Лабораторни резултати


ПРОВЕРКА
НА ЛАБОРАТОРНИ РЕЗУЛТАТИ
   Любопитно за ВасЗнаете ли, че:

1. Захарният диабет е сред най-често срещаните забо-лявания на населението...      Начало       За нас       Специализирани кабинети       Параклиника       Обществени поръчки       Контакти