Параклиника - Рентгенолог

     

база 1, кабинет 31

 

д-р Георги Атанасов – рентгенолог

 

Телефон: 813-364,

 813-387, 813-391

 


Забележка: Д-р Атанасов няма да работи за неопределено време.

 
в началото
   

база 1, кабинет 34

база 2, кабинет 5

 

д-р Атанас Янев-рентгенолог

 

Телефон: 814-353

Телефон: 814-372

 

ПОСЕЩЕНИЯ за:

Понеделник Вторник

Сряда

Четвъртък Петък

Амбулаторни прегледи-База 1

09.30-13.30 09.30-13.30 09.30-13.30 09.30-13.30 09.30-13.30

Амбулаторни прегледи-База 2

15.30-17.30 15.30-17.30 15.30-17.30 15.30-17.30 15.30-17.30

Амбулаторни прегледи-Дряново

  07.00-09.00 07.00-09.00   07.00-09.00


рентгенографии и скопии, мамографии, компютърна томография

(скенер), магнитно-резонансна томография;

в началото
   

база 1, кабинет 34

база 2, кабинет 5

 

д-р Светла Атанасова-рентгенолог

 

Телефон: 814-353

Телефон: 814-372

 

ПОСЕЩЕНИЯ за:

Понеделник Вторник

Сряда

Четвъртък Петък

Амбулаторни прегледи

08.00-12.00
12.30-15.30
08.00-12.00
12.30-15.30
08.00-12.00
12.30-15.30
08.00-12.00
12.30-15.30
08.00-12.00
12.30-15.30


рентгенографии и скопии, мамографии, компютърна томография

(скенер), магнитно-резонансна томография;

в началото
     

база 2, кабинет 5

 

д-р Жанета Иванова – рентгенолог

 

Телефон:  

814-372, 814-381

 

ПОСЕЩЕНИЯ за:

Понеделник Вторник

Сряда

Четвъртък Петък

Амбулаторни прегледи

08.00-12.00
12.30-15.00
08.00-12.00
12.30-15.00
08.00-12.00
12.30-15.00
08.00-12.00
12.30-15.00
08.00-12.00
12.30-15.00

рентгенографии и скопии, мамографии;

в началото
       

Доц. д-р Захари Тончев дм - рентгенолог

     


от Правителствена болница София, работи компютърна томография

(скенер) и магнитно-резонансна томография (MRI)


КОД

Медико-диагностична медицинска помощ

06

Рентгенология

06.01

Рентгенография на зъби с определен центраж

06.02

Рентгенография на челюстите в специални проекции

06.03

Рентгенография на лицеви кости

06.04

Рентгенография на околоносни синуси

06.05

Специални центражи на черепа

06.06

Рентгенография на стернум

06.07

Рентгенография на ребра

06.08

Рентгонскопия на бял дроб

06.09

Рентгенография на крайници

06.10

Рентгенография на длан и пръсти

06.11

Рентгенография на стерноклавикуларна става

06.12

Рентгенография на сакроилиачна става

06.13

Рентгенография на тазобедрена става

06.14

Рентгенография на бедрена кост

06.15

Рентгенография на колянна става

06.16

Рентгенография на подбедрица

06.17

Рентгенография на глезенна става

06.18

Рентгенография на стъпало и пръсти

06.19

Рентгенография на клавикула

06.20

Рентгенография на акромиоклавикуларна става

06.21

Рентгенография на скапула

06.22

Рентгенография на раменна става

06.23

Рентгенография на хумерус

06.24

Рентгенография на лакетна става

06.25

Рентгенография на антебрахиум

06.26

Рентгенография на гривнена става

06.28

Рентгенография на череп

06.29

Рентгенография на гръбначни прешлени

06.30

Рентгенография на гръден кош и бял дроб

06.31

Обзорна рентгенография на сърце и медиастинум

06.32

Обзорна рентгенография на корем

06.33

Рентгенография на таз

06.34

Ехографска диагностика на коремни органи и ретроперитонеални органи 

06.35

Томография на гръден кош и бял дроб 

06.37

Рентгеново изследване на хранопровод, стомах 

06.38

Рентгеново изследване на тънки черва 

06.39

Иригография 

10.01

Компютърна аксиална или спирална томография 

10.02

Ядрено-магнитен резонанс 

10.03

Мамография на двете млечни жлези 

10.04

Ехография на млечна жлеза 

10.58

Хистеросалпингография 

10.60

Венозна урография 

в началото


    Кабинети    Параклиника   Лабораторни резултати


ПРОВЕРКА
НА ЛАБОРАТОРНИ РЕЗУЛТАТИ

      Начало       За нас       Специализирани кабинети       Параклиника       Обществени поръчки       Контакти