Клинични проучвания


Клинични проучвания в "ДКЦ I Габрово" ЕООД


Ако имате вагинална гъбична инфекция, Вие може да сте подходяща за участие в клинично проучване.

Вагиналните гъбични инфекции са неприятни, но те могат да бъдат излекувани. Лекарите в клиничното проучване тестват нов изпитан продукт за жени, които имат вагинална гъбична инфекция. Ако имате вагинална гъбична инфекция или мислите, че имате вагинална гъбична инфекция, но не сте я излекували, може да сте подходяща за участие.

„Изпитван” означава, че продуктът е подложен на оценка с цел пускане за масова употреба.


Вие може да сте подходяща за участие, ако:

    • сте жена

    • сте на възраст от 18 до 65 години

    • имате вагинална гъбична инфекция или

    • мислите, че имате вагинална гъбична инфекция


Вие може да не сте подходяща за участие, ако:

    • вече сте лекували вагиналната си гъбична инфекция

    • често получавате вагинални гъбични инфекции

    • вземате антибиотици или противовъзпалителни лекарства

    • сте бременна


Лекарите ще проверят дали отговаряте и на други изисквания, за да се потвърди, че сте подходяща за участие в това клинично проучване. Ако мислите, че имате вагинална гъбична инфекция, но не сте били на лекар, за да се уверите, че все пак можете да проверите дали сте подходяща за участие, като се обадите на посочения по-долу номер:


Лицата, които вземат участие в клиничното проучване, могат да получат:

    • компенсация за пътните разходи

    • безплатен изпитван продукт за вагинални гъбични инфекции

    • свързани с проучването медицински грижи


Участието Ви в това проучване е напълно поверително и цялата информация ще бъде кодирана и пазена неприкосновена. Ще бъде използвана само за целите на това проучване.

За повече информация и записване може да се обадите на телефон: 066/813 302 и 066/813 351.


в началото





    Кабинети



    Параклиника



   Лабораторни резултати


ПРОВЕРКА
НА ЛАБОРАТОРНИ РЕЗУЛТАТИ




   Любопитно за Вас



Знаете ли, че:

1. Захарният диабет е сред най-често срещаните забо-лявания на населението...


Утвърден ценоразпис на всички предоставяни медицински и други услуги от "ДКЦ I ГАБРОВО" ЕООД



Обновена е първа база на “Диагностично–консултативен център І – Габрово” ЕООД




      Начало       За нас       Специализирани кабинети       Параклиника       Обществени поръчки       Контакти