специализирани кабинети
вътрешни болести
Специализирани кабинети

Вътрешни болести

д-р Йонка Баева

база 1, кабинет 66, 67
Phone icon066 813 341

Посещение за: Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Амбулаторни прегледи 11.30-12.00 11.30-12.00
Домашни прегледи 14.00-14.30
Профилактични прегледи на рискови групи 14.00-14.30
ЛКК обща 12.00-14.00 12.00-14.00 12.00-14.00 12.00-14.00 12.00-14.00

д-р Богдан Мерджанов

база 2, кабинет 84
Phone icon 066 814 358

Посещение за: Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Амбулаторни прегледи 08.30-11.30 09.00-11.30 09.00-11.00
Домашни прегледи 11.30-12.00
Профилактични прегледи

д-р Нели Ноева

база 1, кабинет 58
Phone icon 066 813 350   Phone icon 066 804 905

Посещение за: Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Амбулаторни прегледи 11.00-13.00
Домашни прегледи 14.00-14.30
Профилактични прегледи на рискови групи 14.30-15.00

д-р Георги Колев

база 1, кабинет 78
Phone icon 066 813 317

Посещение за: Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Амбулаторни прегледи 14.30-15.00   14.30-15.00   10.00-10.30
Домашни прегледи 10.00-10.30
Профилактични прегледи на рискови групи 10.00-10.30