специализирани кабинети
Ендокринолог
Специализирани кабинети

Ендокринолог

д-р Ирина Марокова

база 1, кабинет 27
Phone icon066 813 352

Посещение за: Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Амбулаторни прегледи Габрово 08.00-11.00 13.00-16.00 08.00-11.30 13.00-16.00 08.00-11.30
Амбулаторни прегледи Трявна 13.00-16.00
Домашни посещения 16.30-17.00
Профилактични прегледи на рискови групи 11.30-12.00

д-р Маргарита Кирова

база 2, кабинет 28
Phone icon 066 814 394

Посещение за: Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Амбулаторни прегледи Габрово 12.00-16.30 07.30-12.30 12.00-16.30 07.30-12.30 12.00–16.30
Амбулаторни прегледи Дряново 13.00-16.00
Домашни посещения 16.30–17.00
Профилактични прегледи 17.00–17.30

ЕНДОКРИНОЛОГИЧНИ КАБИНЕТИ

НАЛИЧНОСТ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КАБИНЕТИ

ЕНДОКРИНОЛОГ„ДКЦ I Габрово” разполага с два кабинета по ендокринология и болести на обмяната на територията на двете поликлинични бази – съответно в първа база Д-р Марокова и Д-р Йовчева, а във втора Д-р Кирова.

ДОСТЪПНОСТ ДО ПРЕГЛЕДИ

Кабинетите работят на двусменен график, така че покриват целодневно необходимостта на пациентите от контролни прегледи и консултации.

ПРИЕМ НА ПАЦИЕНТИ

Ендокабинетите не работят с предварително записване на пациентите, но при необходимост чакащите в по-тежко състояние, децата и нуждаещите се от спешни към момента консултации се ползват с предимство на прием.

СЪХРАНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА ОТ ПРЕГЛЕДИ НА ПАЦИЕНТИ

Данните от всеки преглед извършен в кабинетите (оплаквания, обективно състояние, изследвания, лечение) освен в азбучни класьори (хартиен носител) се съхраняват и в компютърна програма (електронен вид). Това позволява бърз достъп до информация при следващ преглед. Съпоставянето на настоящия с предишните прегледи позволява на специалистите проследяване на промените в състоянието и ефекта от провежданото лечение.

КОМУНИКАТИВНА ВРЪЗКА МЕЖДУ СПЕЦИАЛИСТА–ЕНДОКРИНОЛОГ И ОБЩОПРАКТИКУВАЩИЯ ЛЕКАР

След прегледа от ендокринолог пациентът получава копие от листа на извършения преглед, предназначен за неговия личен лекар. Така посленият получава обратната информация от специалиста за хода на заболяването на своя пациент.

РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА ЕНДОКРИНОЛОЗИТЕ

При невъзможност познат на кабинета пациент сам да осъществи посещение, той може да получи кратка консултация по телефона при нужда. Касае се за пациенти с травматично увреждане, влошаване на ендокринното или друго съпътстващо заболяване, липса на придружител, следоперативен период и пр. Пациенти в увредено общо състояние след предварителна уговорка могат да бъдат посетени в дома от медицинската сестра и/или ендокринолога във време извън работния график на кабинета.

ДРУГИ ДЕЙНОСТИ НА ЕНДОКАБИНЕТИТЕ

Тук се осъществява обучение на пациенти с новооткрит диабет относно хранителен режим, работа с писалки, места за аплициране (инжектиране) на инсулина. Ендокринологичните кабинети и в частност специалистите осъществяват и консултативни прегледи за ТЕЛК.

Ендокабинетите разполагат с глюкомери (апарати за бързо измерване стойностите на кръвната захар както на гладно, така и в случайно избрано време през деня). Изследването е напълно безболезнено и се осъществява чрез поставяне на капка капилярна кръв върху индикаторната лента на апарата. Отчитането на резултата е за много кратък интервал от време – 3 до 5 секунди.

Теглилка за измерване на телесното тегло и паралелно с това таблица за определяне на т.н. индекс на телесна маса. Определянето на последния позволява преценка на вашето тегло – нормално, наднормено или степен на затлъстяване. Регистрирането на телесното ви тегло същевременно ви поставя евентуално и в графата рискови пациенти т.е. показва доколко се повишава опасността от възникване на съдови инциденти, ако индексът ви не е в границите на нормата.

Кабинетът разполага и с достатъчен брой специално бързодействащи инсулини (инсулини бързо понижаващи нивото на кръвната захар след инжектиране) съхранявани при подходяща температура. Така при пациенти с есктремно повишени стойности на кръвната захар измерени в кабинета е възможна навременна намиса за предотвратяване опасността от инциденти до евентуално хоспитализиране на пациента.

Ендокабинетите разполагат с информационни брошури, предназначени за пациенти със захарен диабет, повишени нива на холестерол, затлъстяване. Брошурите съдържат данни относно позволени храни, препоръчителни диети, калорийна стойност и т.н.

Специалистите ендокринолози работят и със специален камертон за определяне на т.н. вибрационна чувствителност при пациенти със захарен диабет. При апаратно недиагностицирана диабетна полиневропатия (усложнение на диабета, характеризиращо се със симетрични оплаквания от парене или тръпнене в областта на ходилата и/или подбедриците) определянето на вибрационната чувствителност може да бъде достатъчно показателно за наличност на това усложнение.

Обстойният преглед на пациентите включва и стол за изследване на т.нар. диабетно стъпало. Специалният стол позволява в удобно положение на пациента щателен оглед на ходилата. Това е от съществено занечение за преценка степента на тежест на диабета:

  • откриване дори на минимални разранявания, водещи в много голям процент от случаите до инфектиране и по сериозни последици
  • прецизният оглед на ходилата включва и преценка на периферните съдови пулсации – показател за увреждане на съдовете, респективно риска от образуване на некрози и ампутации