Виж още
За нас
Кои сме ние

ДКЦ I - Габрово

“ДКЦ I Габрово” ЕООД е лечебно заведение за специализирана извънболнична медицинска помощ, което изпълнява и областни функции (на територията на Община Габрово) по отношение на диагностика, лечение, експертиза на временната нетрудоспособност чрез създадени и функциониращи 1 обща ЛКК и 4 специализирани ЛКК, физиотерапия и рехабилитация, профилактика и промоция на здравето.

В „ДКЦ I Габрово” ЕООД работят 50 лекари по 30 различни специалности, както следва: вътрешни болести, кардиология, АГ, хирургия, детска хирургия, гръдна хирургия, неврохирургия, урология, оториноларингология, офталмология, неврология, гастроентерология, ортопедия и травматология, физиотерапия, ендокринология, пулмология, дерматология, нефрология, инфекциозни болести, Рентгенология – конвенционален рентген – рентгенографии и рентгеноскопии, мамографии, компютърен томограф, магнитно резонансна томография; онкология, патологоанатомия, психиатрия, ревматология, детска кардиология, клинична лаборатория, микробиология, вирусология, имунохематология, паразитология.

През месец март 2009г., с протокол на Акредитационния съвет и заповед № РД 01-334/15.05.2009г. на Министъра на здравеопазването, на „ДКЦ I Габрово” ЕООД бе определена акредитационна оценка за цялостна медицинска дейност „ОТЛИЧНА” за срок от пет години.