ДКЦ I - Габрово
специализирани кабинети
ДКЦ I - Габрово

Cпециализирани кабинети

В „ДКЦ I Габрово” ЕООД работят 50 лекари по 30 различни специалности, както следва: вътрешни болести, кардиология, АГ, хирургия, детска хирургия, гръдна хирургия, неврохирургия, урология, оториноларингология, офталмология, неврология, гастроентерология, ортопедия и травматология, физиотерапия, ендокринология, пулмология, дерматология, нефрология, инфекциозни болести.

blcok

Акушер гинеколог

blcok

Вътрешни болести

blcok

Гастро ентеролог

blcok

Гръден хирург

blcok

Дерматолог

blcok

Детски болести

blcok

Детски хирург

blcok

Ендокринолог

blcok

Инфекционист

blcok

Кардиолог

blcok

Паразитолог

blcok

Неврохирург

blcok

Невролог

blcok

Нефролог

blcok

Онколог

blcok

Ортопед

blcok

Офталмолог

blcok

Психиатър

blcok

Пулмолог

blcok

Оторино ларинголог

blcok

Уролог

blcok

Физиотерапевт

blcok

Съдов хирург

blcok

Хирург

blcok

Ревматолог