Параклиника
микробиолог
Параклиника

Микробиолог

д-р Мариета Петрова

база 1, кабинет 57а
Phone icon066 813 392

Посещение за: Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Микробиологична лаборатория 08.00-15.30 08.00-15.30 08.00-15.30 08.00-15.30 08.00-15.30
Цена Микробиологична лаборатория Време за изработка и получаване на резултатите
20,00 лв. Ректален секрет или фекална маса за микробна флора – ЕРЕС, Shigella, Salmonella, Candida до 48 часа след постъпване на материала в лабораторията (без почивните дни)
10,00 лв. Фекална маса за чревно заразоносителство за здравна книжка до 24 часа след постъпване на материала в лабораторията (без почивните дни)
10,00 лв. Изследване на биологичен материал за Candida и типизиране до 48 часа след постъпване на материала в лабораторията (без почивните дни)
10,00 лв. Антимикотична чувствителност на изолати от род Candida до 24 часа след постъпване на материала в лабораторията (без почивните дни)
35,00 лв. Културелно изследване за микроскопични гъбички по кожата и кожни придатъци (нокти, косми) до 12 дни след постъпване на материала в лабораторията (без почивните дни)
15,00 лв. Фекална маса за Campylobacter antigen - качествен тест до края на работния ден
30,00 лв. Фекална маса за Clostridium difficile GDH/Toxin A/В - качествен тест до края на работния ден
15,00 лв. Фекална маса за Helicobacter pylori Ag - качествен тест до края на работния ден
15,00 лв. Фекална маса за Rotavirus и Adenovirus - качествен тест до края на работния ден
15,00 лв. Микробиологично изследване на урина Срок за резултат: до 24 часа след постъпване на материала в лабораторията (без почивните дни) Изходен материал: Урина - порция от първа сутрешна урина (или урина престояла поне 4 часа в пикочния мехур), по средата на уринирането в количество 3 – 5 мл, след тоалет на външните гениталии с топла вода и сапун. При деца под 3 г., след тоалет, върху кожата на външните гениталии с лейкопласт се закрепва стерилен контейнер или специална стерилна пластмасова торбичка. При насочено търсене на Chlamydia, Mycoplasma, T.vaginalis – порция от първа сутрешна урина, първа струя! Съхранение и доставка в лабораторията до 2 часа.
25,00 лв. Микробиологично изследване на вагинален секрет до 48 часа след постъпване на материала в лабораторията (без почивните дни)
15,00 лв. Микробиологично изследване на цервикален секрет до 24 часа след постъпване на материала в лабораторията (без почивните дни)
25,00 лв. Микробиологично изследване на еякулат до 48 часа след постъпване на материала в лабораторията (без почивните дни)
25,00 лв. Микробиологично изследване на уретрален секрет до 48 часа след постъпване на материала в лабораторията (без почивните дни)
25,00 лв. Микробиологично изследване на простатен секрет до 48 часа след постъпване на материала в лабораторията (без почивните дни)
15,00 лв. Изследване за трихомони от вагинален или уретрален секрет до края на работния ден
20,00 лв. Микробиологично изследване на гърлен секрет Срок за резултат: до 48 часа след постъпване на материала в лабораторията (без почивните дни) Изходен материал: Препоръчително е секретът да се вземе преди започване на антибактериална терапия, а когато тя е стартирала, пробонабирането да е преди следващата доза антибиотик, следва това да бъде отразено.
20,00 лв. Микробиологично изследване на носен секрет Срок за резултат: до 48 часа след постъпване на материала в лабораторията (без почивните дни) Изходен материал: Препоръчително е секретът да се вземе преди започване на антибактериална терапия, а когато тя е стартирала, пробонабирането да е преди следващата доза антибиотик, следва това да бъде отразено.
25,00 лв. Микробиологично изследване на храчка Срок за резултат: до 48 часа след постъпване на материала в лабораторията (без почивните дни) Изходен материал: Храчка (Сух стерилен контейнер с широко гърло), съхранение и доставка в лабораторията до 2 часа след отделянето. Препоръчва се сутрешна храчка след измиване на зъбите и изплакване на устната кухина с вода. Дава се чрез дълбока спонтанна експекторация, в стерилен контейнер с широко гърло. При невъзможност за спонтанно отхрачване – индуцирана храчка, след инхалация на хипертонични солеви разтвори. Слюнката е неподходяща за микробиологично изследване! Препоръчително е храчката да се даде преди започване на антибактериална терапия, а когато тя е стартирала, пробонабирането да е преди следващата доза антибиотик, следва това да бъде отразено.
35,00 лв. Микробиологично изследване на ранев материал или гной до 48 часа след постъпване на материала в лабораторията (без почивните дни)
35,00 лв. Микробиологично изследване на ушен секрет Срок за резултат: до 48 часа след постъпване на материала в лабораторията (без почивните дни) Изходен материал: Препоръчително е секретът да се вземе преди започване на антибактериална терапия, а когато тя е стартирала, пробонабирането да е преди следващата доза антибиотик, следва това да бъде отразено.
35,00 лв. Микробиологично изследване на очен секрет Срок за резултат: до 48 часа след постъпване на материала в лабораторията (без почивните дни) Изходен материал: Препоръчително е секретът да се вземе преди започване на антибактериална терапия, а когато тя е стартирала, пробонабирането да е преди следващата доза антибиотик, следва това да бъде отразено.
10,00 лв. Антибиограма при наличие на изолирани бактерии от биологичните материали до 24 часа след постъпване на материала в лабораторията (без почивните дни)
15,00 лв. Качествен тест за определяне на Стреп А антиген в гърлени секрети - за скарлатина - бърз тест до края на работния ден
15,00 лв. Изследване за грип А/В от гърлен или назофаргеален секрет до края на работния ден
15,00 лв. Изследване за аденовирус от гърлен или назофарингеален секрет до края на работния ден
15,00 лв. Изследване за RSV от гърлен или назофарингеален секрет до края на работния ден
30,00 лв. Изследване за грип и корона вирус от гърлен или назофарнгеален секрет до края на работния ден
25,00 лв. Бърз антигенен тест за COVID 19 от гърлен, носен или назофарингеален секрет до края на работния ден
10,00 лв. RРR или Васерман-тест за откриване на нетрепонамални антитела при сифилис до края на работния ден
15,00 лв. ТРНА-специфичен тест за откриване на антитела при сифилис до 24 часа след постъпване на материала в лабораторията (без почивните дни)
10,00 лв. АSТ - при ревматизъм и други стрептококови инфекции до края на работния ден
10,00 лв. Waaler Rose /RF/ ревматоиден артрит до края на работния ден
10,00 лв. Paul-Bunnel - инфекциозна мононуклеоза до края на работния ден
15,00 лв. HIV /спин/ до края на работния ден
25,00 лв. Фекален калпротектин (Calprotectin) до края на работния ден
ВИРУСНИ ХЕПАТИТНИ МАРКЕРИ
22,00 лв. anti-HAV IgM (Хепатит А) до 3 дни след постъпване на материала в лабораторията (без почивните дни)
22,00 лв. anti-HAV IgG (Хепатит А) до 3 дни след постъпване на материала в лабораторията (без почивните дни)
35,00 лв. anti-HAV IgM+IgG (Хепатит А) до 3 дни след постъпване на материала в лабораторията (без почивните дни)
15,00 лв. HBsAg /хепатит В/ до края на работния ден
30,00 лв. HBsAg /количествено изследване за хепатит В/ до 3 дни след постъпване на материала в лабораторията (без почивните дни)
23,00 лв. anti-HBc-total (Хепатит В) до 2 дни след постъпване на материала в лабораторията (без почивните дни)
25,00 лв. anti-HBc IgM (Хепатит В) до 2 дни след постъпване на материала в лабораторията (без почивните дни)
30,00 лв. anti-Hbs (Хепатит В) до 3 дни след постъпване на материала в лабораторията (без почивните дни)
25,00 лв. HBeAg (Хепатит В) до 3 дни след постъпване на материала в лабораторията (без почивните дни)
25,00 лв. anti-HBe (Хепатит В) до 3 дни след постъпване на материала в лабораторията (без почивните дни)
35,00 лв. HBe/anti-HBe (Хепатит В) до 3 дни след постъпване на материала в лабораторията (без почивните дни)
15,00 лв. anti-HCV (Хепатит С) до края на работния ден
30,00 лв. anti-HDV (Хепатит D) до 5 дни след постъпване на материала в лабораторията (без почивните дни)
160,00 лв. anti-HEV IgM/IgG, ELFA (Хепатит Е) до 3 дни след постъпване на материала в лабораторията (без почивните дни)
180,00 лв. HCV RNA (Real Time PCR), количествен тест с и без HCV генотип за Хепатит С до 10 дни след постъпване на материала в лабораторията (без почивните дни)
390,00 лв. РНК анализ за Хепатит С, подтипове на генотипа (PCR - HCV RNA genotypes) до 10 дни след постъпване на материала в лабораторията (без почивните дни)
180,00 лв. ДНК анализ на Хепатит В (PCR - HBV DNA) до 10 дни след постъпване на материала в лабораторията (без почивните дни)
370,00 лв. HBV лекарствени мутации (PCR, хибридизация) до 10 дни след постъпване на материала в лабораторията (без почивните дни)
200,00 лв. HDV RNA (Real Time PCR), количествен тест до 10 дни след постъпване на материала в лабораторията (без почивните дни)