специализирани кабинети
нефролог
Специализирани кабинети

Нефролог

д-р Богдан Мерджанов

база 2, кабинет 84
Phone icon066 814 358

Посещение за: Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Амбулаторни прегледи 08.30-11.30   09.00-11.30   09.00-11.00
Домашни посещения 11.30-12.00

ВСД – ехография на корем, малък таз и щитовидна жлеза.

НЕФРОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ

НАЛИЧНОСТ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КАБИНЕТИ

НЕФРОЛОГЗа пациентите на Габрово и областта „ДКЦ I Габрово” ЕООД предоставя един нефрологичен кабинет на територията на бившата втора поликлиника. Консултациите се осъществяват от Д-р Богдан Мерджанов (ет. 4, к-т № 84 ). Д-р Мерджанов работи в график, посочен в графата „специализирани кабинети”.

ДЕЙНОСТИ В НЕФРОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ

Дейността в нефрологичния кабинет е свързана с проблеми и заболявания на отделителната система (бъбреци, уретери, пикочен мехур).

ПРИЕМ НА ПАЦИЕНТИ

Нефрологичния кабинет не работи с предварително записване на пациентите, но при необходимост чакащите в по-тежко състояние, децата и нуждаещите се от спешни към момента консултации се ползват с предимство на прием.

СЪХРАНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА ОТ ПРЕГЛЕДИ НА ПАЦИЕНТИ

Данните от всеки преглед извършен в кабинета (оплаквания, обективно състояние, изследвания, лечение) освен в азбучни класьори (хартиен носител) се съхраняват и в компютърна програма (електронен вид). Това позволява бърз достъп до информация при следващ преглед. Съпоставянето на настоящия с предишните прегледи позволява на специалистите проследяване на промените в състоянието и ефекта от провежданото лечение.

КОМУНИКАТИВНА ВРЪЗКА МЕЖДУ СПЕЦИАЛИСТА – НЕФРОЛОГ И ОБЩОПРАКТИКУВАЩИЯ ЛЕКАР

След прегледа от нефролога пациентът получава копие от амбулаторния лист на извършения преглед, предназначен за неговия личен лекар. Така последният получава обратна информация от специалиста за хода на заболяването на своя пациент.

Всеки от вас може да посети нефрологичния кабинет не само като диспансерен пациент, но и с цел профилактичен преглед. Последният е препоръчителен. Визитата в нефрологичния кабинет е възможна:

 • Ако разполагате с медицинско направление (бланка № 3), издадено от общопрактикуващия ви лекар или друг лекар-специалист
 • След предварително заплащане в информация (при липса на направление)

Пациентите, подлежащи на диспансерно наблюдение в нефрологичния кабинет са:

 1. Деца до 18 годишна възраст:
  • Хроничен пиелонефрит (неспецифично възпалително заболяване на бъбречния паренхим и легенче, предизвикано от директно попадане в тях на бактерии, по рядко микоплазми или вируси)
  • Обструктивна и рефлуксна нефропатия (препятствия в транспорта на урината на ниво бъбречно легенче и пикочопровод, предизвикващо повишено налягане в бъбрека, резултиращо в редуциране на бъбречния паренхим и разширение на пиелокаликсната система)
  • Камък в бъбрека
  • Хронична бъбречна недостатъчност – ХБН (синдром, при който вследствие различни хронични бъбречни заболявания настъпва необратима загуба на основните бъбречни функции)
  • Нефритен синдром (клиничен синдром, описващ се като активен глумерулонефрит, съчетаващ: наличие на кръв в урината, променени еритроцити в уринния сегмент, еритроцитни цилиндри, леко или умерено наличие на белтък в урината)
  • Нефрозен синдром (клиничен синдром, съчетаващ отоци, протеинурия над 3.0 g/24 часа, понижено съдържание на белтък в кръвната плазма и повишено съдържание на масти в последната)
 2. Възрастни пациенти:
  • Хроничен пиелонефрит
  • Хроничен нефритен синдром
  • Хронична бъбречна недостатъчност

ДЕЙНОСТИ В НЕФРОЛОГИЧНИЯ КАБИНЕТ

 1. Абдоминална ехография (в часност ехография на органите на отделителната система). Касае се за апаратно ултразвуково изследване, при което се оглеждат достъпните коремни органи и органите, намиращи се в малкия таз – черен дроб, жлъчен мехур, панкреас, бъбреци, пикочен мехур, далак, матка и яйчници при жената, простата при мъжа. Изследването е абсолютно безболезнено. Препоръчва се кратка предварителна подготовка с Мезим форте и Еспумизан за намаляване на газовото съдържание на червата за по-добра достъпност и качество на изображението. При наличие на патология пациентът получава принтерна снимка. От гледна точка патологията на отделителната система при това изследване могат да се установят:
  • Положение, форма и големина на бъбреците
  • Застой в бъбречното легенче с хидронефроза – разширение на легенчето и чашките на бъбрека вследствие смутен оток на урина
  • Наличие на конкременти
  • Изконсумиран бъбречен паренхим (при хронични пиелонефрити)
  • Солитарни неинфекциозни бъбречни кисти
  • Бъбречна поликистоза
  • Паразитни кисти на бъбрека
  • Наличие на конкременти в бъбречния уретер
  • Хидроуретер (разширение на уретера в резултат смутено оттичане на урина по хода му)
  • Задебеляване стената на пикочния мехур при хроничен цистит
  • Обемни формации в пикочния мехур (полипи, тумори)
  • Количеството остатъчна урина в пикочния мехур, показателна за степента на простатна хипертрофия
 2. Доплерова ултразвукова диагностика на органите на отделителната система.
  • Изследването дава информация за състоянието на съдовете
  • В зависимост от кръвотока: определяне тежестта на хроничния пиелонефрит; евентуално диференциране на доброкачествено от злокачествено новообразувание

Чрез нефрологичния кабинет могат да бъдат проведени и следните допълнителни изследвания:

 • Лабораторни изследвания: ПКК, урея, креатинин, креатининов клирънс, електролити, чернодробни ензими, уринен седимент
 • Нативна (суха снимка)

Важно! Оксалатните и фосфатните конкременти са рентген позитивни. Уратните камъни не се визуализират на нативна рентгенография. При тях е необходимо рентгеново изследване с контрастна материя.

 • Венозна урография – специализирано рентгеново изследване, при което чрез венозно въвеждане на рентген контрастно вещество, преминаващо от кръвта в бъбреците и от там към уретерите и пикочния мехур се визуализират последователно отделителните органи. Това се постига чрез рентгенови снимки през определен интервал от време. Изследването дава информация за: аномалии на отделителната система, камъни по хода на уретралния тракт и бъбречната функция.
 • Бъбречна сцинтиграфия – изследване, при което пациентът поглъща минимално количество радиоактивен изотоп, който бързо се натрупва в бъбреците, след което излъчените от радиоизотопа лъчи се регистрират от специален уред. По получените графики се преценява бъбречната функция.