Параклиника
Образна диагностика
Параклиника

Образна диагностика

д-р Светла Атанасова

база 1, кабинет 34
Phone icon066 813 353

база 2, кабинет 5
Phone icon066 814 372

Посещение за: Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Амбулаторни прегледи 08.00-15.30 08.00-15.30 08.00-15.30 08.00-15.30 08.00-15.30

Рентгенографии и скопии, мамографии, компютърна томография (скенер), магнитно-резонансна томография.

КОД Медико-диагностична медицинска помощ Цена
Звено образна диагностика
КТ - нативен 120,00 лв.
КТ - манипулация /Омнипак 50 мл/ 45,00 лв.
КТ - манипулация /Омнипак 100 мл/ 75,00 лв.
КТ - изследване с контраст /Омнипак 50 мл/ 145,00 лв.
КТ - изследване с котраст /Омнипак 100 мл/ 175,00 лв.
КТ - манипулация /Визипак 50 мл/ 55,00 лв.
КТ - манипулация /Визипак 100 мл/ 90,00 лв.
КТ - изследване с контраст /Визипак 50 мл/ 155,00 лв.
КТ - изследване с контраст /Визипак 100 мл/ 190,00 лв.
Разчитане на снимки от КТ 25,00 лв.
Дубликат от скенер 15,00 лв.
Ампула - урополин 10,00 лв.
КТ на лумбални прешлени за доказване на остеопороза 90,00 лв.
06 Рентген
06.02 Рентгенография на челюстите в специални проекции 21,00 лв.
06.03 Рентгенография на лицеви кости 21,00 лв.
06.04 Рентгенография на околоносни синуси 21,00 лв.
06.06 Рентгенография на стернум /гръдна кост/ 21,00 лв.
06.07 Рентгенография на ребра 21,00 лв.
06.10 Рентгенография на длан и пръсти 21,00 лв.
06.11 Рентгенография на стерноклавикуларна става 21,00 лв.
06.12 Рентгенография на сакроилиачна става 21,00 лв.
06.13 Рентгенография на тазобедрена става 21,00 лв.
06.14 Рентгенография на бедрена кост 21,00 лв.
06.15 Рентгенография на колянна става 21,00 лв.
06.16 Рентгенография на подбедрица 21,00 лв.
06.17 Рентгенография на глезенна става 21,00 лв.
06.18 Рентгенография на стъпало и пръсти 21,00 лв.
06.19 Рентгенография на клавикула /рамо/ 21,00 лв.
06.20 Рентгенография на акромиоклавикуларна става 21,00 лв.
06.21 Рентгенография на скапула 21,00 лв.
06.22 Рентгенография на раменна става 21,00 лв.
06.23 Рентгенография на хумерус 21,00 лв.
06.24 Рентгенография на лакетна става 21,00 лв.
06.25 Рентгенография на антебрахиум 21,00 лв.
06.26 Рентгенография на гривнена става 21,00 лв.
06.28 Рентгенография на череп 21,00 лв.
Специални центражи на черепа 31,50 лв.
06.29 Рентгенография на гръбначни прешлени 21,00 лв.
06.30 Рентгенография на гръден кош и бял дроб 31,50 лв.
06.31 Обзорна рентгенография на сърце и медиастинум 31,50 лв.
06.32 Обзорна рентгенография на корем 31,50 лв.
06.33 Рентгенография на таз 21,00 лв.
Мамография на една гърда 20,00 лв.
10.03 Мамография на двете гърди 40,00 лв.
Разчитане на Ro графия 15,80 лв.
Изследване на костна плътност DXA скенер: 50,00 лв. за една област, 75,00 лв. за две области
Отпечатване образът на рентгенова снимка от диск на хартиен носител 3,00 лв.
Ядрено-магнитен резонанс 250,00 лв.
MRI - манипулация 130,00 лв.
Разчитане на MRI изследване 25,00 лв.
Резултат на магнитен носител /диск/ по желание на пациента 3,00 лв.