Параклиника
Образна диагностика
Параклиника

Образна диагностика

д-р Светла Атанасова

база 1, кабинет 34
Phone icon066 813 353

база 2, кабинет 5
Phone icon066 814 372

Посещение за: Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Амбулаторни прегледи 08.00-15.30 08.00-15.30 08.00-15.30 08.00-15.30 08.00-15.30

Рентгенографии и скопии, мамографии, компютърна томография (скенер), магнитно-резонансна томография.

КОД Медико-диагностична медицинска помощ Цена
Звено образна диагностика
КТ - нативен 130,00 лв.
КТ - корем - нативен 150,00 лв.
КТ - корем и малък таз - нативен 170,00 лв.
КТ - манипулация /Омнипак 50 мл/ 45,00 лв.
КТ - манипулация /Омнипак 100 мл/ 75,00 лв.
КТ - изследване с контраст /Омнипак 50 мл/ 145,00 лв.
КТ - изследване с котраст /Омнипак 100 мл/ 175,00 лв.
КТ - манипулация /Визипак 50 мл/ 55,00 лв.
КТ - манипулация /Визипак 100 мл/ 90,00 лв.
КТ - изследване с контраст /Визипак 50 мл/ 155,00 лв.
КТ - изследване с контраст /Визипак 100 мл/ 190,00 лв.
Разчитане на КТ - корем и бял дроб 120,00 лв.
Дубликат от скенер 15,00 лв.
Ампула - урополин 10,00 лв.
КТ на лумбални прешлени за доказване на остеопороза 90,00 лв.
MRI
Ядрено-магнитен резонанс 275,00 лв.
MRI - манипулация 130,00 лв.
Разчитане на MRI изследване 175,00 лв.
Резултат на магнитен носител (диск) по желание на пациента 10,00 лв.
Рентген
Рентгенография на стерноклавикуларна става 25,00 лв.
Рентгенография на клавикула /рамо/ 30,00 лв.
Рентгенография на акромиоклавикуларна става 25,00 лв.
Рентгенография на скапула 25,00 лв.
Рентгенография на хумерус 30,00 лв.
Рентгенография на раменна става 25,00 лв.
Рентгенография на лакетна става 21,00 лв.
Рентгенография на антебрахиум 35,00 лв.
Рентгенография на гривнена става 35,00 лв.
Рентгенография на длан и пръсти 35,00 лв.
Рентгенография на таз 40,00 лв.
Рентгенография на сакроилиачна става 35,00 лв.
Рентгенография на тазобедрена става 35,00 лв.
Рентгенография на бедрена кост 35,00 лв.
Рентгенография на колянна става 35,00 лв.
Рентгенография на подбедрица 35,00 лв.
Рентгенография на глезенна става 35,00 лв.
Рентгенография на стъпало и пръсти 35,00 лв.
Рентгенография на гръбначни прешлени - 1 проекция 35,00 лв.
Рентгенография на череп 40,00 лв.
Рентгенография на лицеви кости 30,00 лв.
Рентгенография на околоносни синуси 30,00 лв.
Рентгенография на гръден кош и бял дроб 35,00 лв.
Рентгенография на стернум /гръдна кост/ 25,00 лв.
Рентгенография на ребра 35,00 лв.
Обзорна рентгенография на сърце и медиастинум 35,00 лв.
Обзорна рентгенография на корем 35,00 лв.
Мамография на една гърда 35,00 лв.
Мамография на двете гърди 70,00 лв.
Разчитане на Ro графия 15,00 лв.
Изследване на костна плътност DXA скенер: 60,00 лв. за една област / 80,00 лв. за две области
Отпечатване образът на рентгенова снимка от диск на хартиен носител 3,00 лв.