Параклиника
Образна диагностика
Параклиника

Образна диагностика

д-р Атанас Янев

база 1, кабинет 34
Phone icon066 813 353

база 2, кабинет 5
Phone icon066 814 372

Посещение за: Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Амбулаторни прегледи База 1 09.30-13.30 09.30-13.30 09.30-13.30 09.30-13.30 09.30-13.30
Амбулаторни прегледи База 2 15.30-17.30 15.30-17.30 15.30-17.30 15.30-17.30 15.30-17.30
Амбулаторни прегледи Дряново 07.00-09.00 07.00-09.00   07.00-09.00

Рентгенографии и скопии, мамографии, компютърна томография (скенер), магнитно-резонансна томография.

д-р Светла Атанасова

база 1, кабинет 34
Phone icon066 813 353

база 2, кабинет 5
Phone icon066 814 372

Посещение за: Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Амбулаторни прегледи 08.00-12.00 12.30-15.30 08.00-12.00 12.30-15.30 08.00-12.00 12.30-15.30 08.00-12.00 12.30-15.30 08.00-12.00 12.30-15.30

Рентгенографии и скопии, мамографии, компютърна томография (скенер), магнитно-резонансна томография.

Доц. д-р Захари Тончев дм

от Правителствена болница София, работи компютърна томография (скенер) и магнитно-резонансна томография (MRI)

КОД Медико-диагностична медицинска помощ
06 Рентгенология
06.01 Рентгенография на зъби с определен центраж
06.02 Рентгенография на челюстите в специални проекции
06.03 Рентгенография на лицеви кости
06.04 Рентгенография на околоносни синуси
06.05 Специални центражи на черепа
06.06 Рентгенография на стернум
06.07 Рентгенография на ребра
06.08 Рентгонскопия на бял дроб
06.09 Рентгенография на крайници
06.10 Рентгенография на длан и пръсти
06.11 Рентгенография на стерноклавикуларна става
06.12 Рентгенография на сакроилиачна става
06.13 Рентгенография на тазобедрена става
06.14 Рентгенография на бедрена кост
06.15 Рентгенография на колянна става
06.16 Рентгенография на подбедрица
06.17 Рентгенография на глезенна става
06.18 Рентгенография на стъпало и пръсти
06.19 Рентгенография на клавикула
06.20 Рентгенография на акромиоклавикуларна става
06.21 Рентгенография на скапула
06.22 Рентгенография на раменна става
06.23 Рентгенография на хумерус
06.24 Рентгенография на лакетна става
06.25 Рентгенография на антебрахиум
06.26 Рентгенография на гривнена става
06.28 Рентгенография на череп
06.29 Рентгенография на гръбначни прешлени
06.30 Рентгенография на гръден кош и бял дроб
06.31 Обзорна рентгенография на сърце и медиастинум
06.32 Обзорна рентгенография на корем
06.33 Рентгенография на таз
06.34 Ехографска диагностика на коремни органи и ретроперитонеални органи
06.35 Томография на гръден кош и бял дроб
06.37 Рентгеново изследване на хранопровод, стомах
06.38 Рентгеново изследване на тънки черва
06.39 Иригография
10.01 Компютърна аксиална или спирална томография
10.02 Ядрено-магнитен резонанс
10.03 Мамография на двете млечни жлези
10.04 Ехография на млечна жлеза
10.58 Хистеросалпингография
10.60 Венозна урография