специализирани кабинети
Оторино ларинголог
Специализирани кабинети

Оториноларинголог

д-р Евстати Минев

база 1, кабинет 84
Phone icon066 813 386

Посещение за: Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Амбулаторни прегледи 12.30-16.30 12.30-16.30
Домашни посещения 16.30-17.00  16.30-17.00

д-р Димитър Маринов

база 2, кабинет 79
Phone icon 066 814 347

Посещение за: Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Амбулаторни прегледи
Домашни посещения

д-р Ксения Славянова

база 2, кабинет 79
Phone icon 066 814 347

Посещение за: Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Амбулаторни прегледи 11.00-13.30 11.00-13.30
Домашни посещения     10.00-11.00

д-р Румяна Марекова

база 2, кабинет 79
Phone icon 066 814 347

Посещение за: Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Амбулаторни прегледи 13.30-17.30
Домашни посещения 12.30-13.30