специализирани кабинети
паразитолог
Специализирани кабинети

Паразитолог

д-р Иванка Сярова

база 1, кабинет 25
Phone icon066 813 347

Посещение за: Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Амбулаторни прегледи 14.45-15.45   14.45-15.45
Домашни посещения 19.30-19.45
Лаборатория 15.45-19.45   15.45-19.30
КОД Медико-диагностична медицинска помощ
04 Паразитологична лаборатория
04.01 Микроскопско изследване за паразити, вкл. Trichomonas vaginalis
04.02 Серологично изследване за трихинелоза
04.03 Серологично изследване за токсоплазмоза
04.04 Серологично изследване за ехинококоза