Параклиника
патологоанатом
Параклиника

Патологоанатом

д-р Станислав Рачев

база 1, кабинет 56
Phone icon066 813 329

Посещение за: Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Патологоанатомична лаборатория 14.30-18.30 14.30-18.30
КОД Медико-диагностична медицинска помощ
07 Обща и клинична патология
07.01 Цитологично изследване на две проби от цитонамазка от храчка
07.02 Цитологично изследване на две проби от седимент на урина
07.03 Цитологично изследване на две проби от секрет от млечна жлеза
07.04 Цитологично изследване на две проби от лаважна течност от пикочен мехур
07.05 Цитологично изследване на две проби от секрет от външна фистула
07.06 Цитологично изследване две проби от секрет от рана (включително оперативна)
07.07 Цитологично изследване на две проби от синовиална течност
07.08 Цитологично изследване на две проби от лаважна течност от уретери
07.09 Цитологично изследване на две проби от цитонамазка от женски полови органи
07.10 Цитологично изследване на две проби от цитонамазка от устна кухина
07.11 Цитологично изследване на две проби от цитонамазка от очни лезии
07.12 Цитологично изследване на две проби от материал от кожни лезии
07.13 Цитологично изследване на две проби от лаважна течност от пиелон
10.38 Хистобиопсично изследване на две проби от лимфен възел
10.39 Хистобиопсично изследване на две проби от млечна жлеза
10.40 Хистобиопсично изследване на две проби от простата
10.41 Хистобиопсично изследване на две проби от щитовидна жлеза
10.42 Хистобиопсично изследване на две проби от слюнчена жлеза
10.43 Хистобиопсично изследване на две проби от коремен орган
10.44 Хистобиопсично изследване на две проби от бял дроб, ларингс и трахея
10.45 Хистобиопсично изследване на две проби от медиастинум
10.46 Хистобиопсично изследване на две проби от туморни формации в коремната кухина
10.47 Хистобиопсично изследване на две проби от полов орган
10.48 Хистобиопсично изследване на две проби от устна кухина, фаринкс и хранопровод
10.49 Хистобиопсично изследване на две проби от кожа и кожни лезии
10.50 Хистобиопсично изследване на две проби от мускул
10.51 Хистобиопсично изследване на две проби от подкожен тумор
10.52 Хистобиопсично изследване на две проби от органи на пикочната система
10.53 Хистобиопсично изследване на две проби от око и очни лезии
10.54 Хистобиопсично изследване на две проби от става
10.55 Хистобиопсично изследване на две проби от външно ухо
10.56 Хистобиопсично изследване на две проби от нос
10.57 Хистобиопсично изследване на две проби от костен мозък