специализирани кабинети
Педиатър
Специализирани кабинети

Педиатър

д-р Гинка Братанова

база 1, кабинет 64
Phone icon066 813 301

Посещение за: Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Амбулаторни прегледи 08.00-12.00
Домашни прегледи 14.00-16.00   14.00–15.00
ЛКК обща 12.00-14.00 12.00-14.00 12.00-14.00 12.00-14.00 12.00-14.00
Програма "Детско здравеопазване" 14.30-15.30

д-р Ваня Костадинова

база 2, кабинет 81
Phone icon 066 814 334

Посещение за: Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Амбулаторни прегледи 14.30–16.30   09.30–13.00
Домашни прегледи 16.30–18.30 08.00-09.00
ЛКК обща 13.00–14.00
Програма "Детско здравеопазване" 09.00–09.30

д-р Анелия Толева

база 1, кабинет 64
Phone icon 066 813 301

Посещение за: Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Амбулаторни прегледи 14.15–17.00   14.15–17.00   09.30–12.00
Домашни прегледи 17.00–19.45 18.00-19.45 17.00–19.45   08.15–09.30 12.00–13.45
Програма "Детско здравеопазване" 15.00–18.00