специализирани кабинети
психиатър
Специализирани кабинети

Психиатър

д-р Красимир Далеков

база 1, кабинет 55
Phone icon066 813 331

база 2, кабинет 50
Phone icon066 814 304

Посещение за: Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Амбулаторни прегледи база 1 09.00-13.00 13.00-17.00 08.00-13.00 13.00-17.00
Амбулаторни прегледи база 2 08.00-13.00
Домашни прегледи 17.00-18.00   17.00-18.00
Обща ЛКК 13.00-14.00

д-р Антоанета Апостолова

база 2, кабинет 50
Phone icon066 814 304

Посещение за: Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Амбулаторни прегледи база 2 14.00-17.00 08.30-12.30
Домашни прегледи 17.00-17.30 12.30-13.30