• March 13, 2022

Клинични проучвания

Клинични проучвания

Клинични проучвания 1024 683 ДКЦ 1 - Габрово

Ако имате вагинална гъбична инфекция, Вие може да сте подходяща за участие в клинично проучване.

Вагиналните гъбични инфекции са неприятни, но те могат да бъдат излекувани. Лекарите в клиничното проучване тестват нов изпитан продукт за жени, които имат вагинална гъбична инфекция. Ако имате вагинална гъбична инфекция или мислите, че имате вагинална гъбична инфекция, но не сте я излекували, може да сте подходяща за участие.

„Изпитван” означава, че продуктът е подложен на оценка с цел пускане за масова употреба.

Вие може да сте подходяща за участие, ако:

    • сте жена

    • сте на възраст от 18 до 65 години

    • имате вагинална гъбична инфекция или

    • мислите, че имате вагинална гъбична инфекция

Вие може да не сте подходяща за участие, ако:

    • вече сте лекували вагиналната си гъбична инфекция

    • често получавате вагинални гъбични инфекции

    • вземате антибиотици или противовъзпалителни лекарства

    • сте бременна

Лекарите ще проверят дали отговаряте и на други изисквания, за да се потвърди, че сте подходяща за участие в това клинично проучване. Ако мислите, че имате вагинална гъбична инфекция, но не сте били на лекар, за да се уверите, че все пак можете да проверите дали сте подходяща за участие, като се обадите на посочения по-долу номер:

Лицата, които вземат участие в клиничното проучване, могат да получат:

    • компенсация за пътните разходи

    • безплатен изпитван продукт за вагинални гъбични инфекции

    • свързани с проучването медицински грижи

Участието Ви в това проучване е напълно поверително и цялата информация ще бъде кодирана и пазена неприкосновена. Ще бъде използвана само за целите на това проучване.

За повече информация и записване може да се обадите на телефон: 066/813 302 и 066/813 351.