• March 13, 2022

Обновена е първа база на “ДКЦ І – Габрово” ЕООД

Обновена е първа база на “ДКЦ І – Габрово” ЕООД

Обновена е първа база на “ДКЦ І – Габрово” ЕООД 1024 683 ДКЦ 1 - Габрово

Обновена е първа база на “Диагностично–консултативен център І – Габрово” ЕООД. В сградата са изпълнени енергоспестяващи мерки. Направена е топлинна изолация на външните стени и подовете, ВиК – слънчева инсталация, подменени са дограмата, котелното стопанство, отоплителната инсталация, изградена е изцяло нова вентилационна инсталация за помещенията на рентгена, ремонтирано е осветлението и др., сградата вече е газифицирана.        

Проектът за ремонт, модернизация и внедряване на енергоспестяващи мерки в първа база на ДКЦ -1 – Габрово е на стойност 1 064 665 лева. 25 % от тях или 266 166 лева са безвъзмездна финансова помощ, осигурена от Национален доверителен екофонд (НДЕФ), по линия на Инвестиционната програма за климата, финансираща проекти, които водят до директно или индиректно намаляване на емисиите на парникови газове.  

Общинското дружество “Диагностично–консултативен център І – Габрово” е лечебно заведение за специализирана извънболнична помощ, в което работят лекари-специалисти от различни медицински специалности.