• January 3, 2023

Модернизация и внедряване на енергоспестяващи мерки в сградата на ДКц 1 – база 2

Модернизация и внедряване на енергоспестяващи мерки в сградата на ДКц 1 – база 2

Модернизация и внедряване на енергоспестяващи мерки в сградата на ДКц 1 – база 2 800 594 ДКЦ 1 - Габрово

Общински съвет – Габрово подкрепи поемането на дълг от “ДКЦ – 1 Габрово” ЕООД за ремонт, модернизация и внедряване на енергоспестяващи мерки в сградата на ДКЦ 1 – База 2, ул. “Христо Смирненски” № 35.

Това се случи на последното заседание на Общински съвет, състояло се на 29 декември 2022 г.

Базата е построена през началото на седемдесетте години на миналия век и през годините са правени частични ремонти, с цел съхраняване на сградата. Дългият експлоатационен период и промените в нормативните изисквания налагат нов подход към досегашния начин на използването на сградатабез промяна на нейните основни функции и предназначение. С реализирането на на предвидените мерки за за топло и хидроизолация, подмяна на топлоизточника от централно отопление на локално с газ, подмяна на радиатори, тръбна мрежа, осветителни тела, вентилационна система и други, ще се повиши енергийния клас от клас Е на клас В.