• February 2, 2024

Удължават се временните противоепидемични мерки до 5 февруари

Удължават се временните противоепидемични мерки до 5 февруари

Удължават се временните противоепидемични мерки до 5 февруари 1024 538 ДКЦ 1 - Габрово

Удължават се временните противоепидемични мерки срещу разпространението на грип и ОРЗ на територията на област Габрово до 05.02.2024 г. включително със Заповед № РД-01-50/26.01.2024 г. на директора на РЗИ Габрово, съгласувани с писмо № 16-07-8/26.01.2024 г. на Главен държавен здравен инспектор доц. д-р Ангел Кунчев.