Виж още
Нашите цени

ЦЕНОРАЗПИС

на всички предоставяни медицински и други услуги от
„Диагностично-консултативен център I Габрово“ ЕООД

Наименование на услугатаМерна единица
(ден, брой и др.)
Цена, заплащана от:
Пациент
I. Медицински удостоверения
1. Медицинско удостоверение за чужбина и за изработка на изследванията - мъже /НВ, Левк. СУЕ, урина-alb, bill, urob, HbsAg, HIV, Wass, ЕКГ,
Манту, Rő pulmo, кр. група, Кожен, Невролог, Очен, УНГ, Хирург,
Психиатър, Терапевт, Управител/
1133.5
Медицинско удостоверение за чужбина и за изработка на изследванията - жени /НВ, Левк. СУЕ, урина-alb, bill, urob, HbsAg, HIV, Wass, ЕКГ,
Манту, Rő pulmo, кр. група, Кожен, Невролог, Очен, УНГ, Хирург,
Психиатър, Терапевт, Управител/
1145.5
2. Медицинско удостоверение за шофьор категория „С”144
/Очен, УНГ, Хирург, Невролог, Терапевт, Ортопед, Психиатър/
3. Медицинско удостоверение за шофьор категория "В"120
/Очен, Терапевт/
Забележка: само очен лекар15
4. Медицинско удостоверение за прием на студенти120
/Очен, УНГ, Хирург, Невролог, Терапевт или Педиатър/
5. Медицинско удостоверение за прием на ученици 115
/Очен, УНГ, Хирург, Невролог, Педиатър/
6. Медицинско удостоверение за работа на ученици и120
студенти над 18 г.
/ПКК, урина, Wass, Терапевт/
7. Медицинско удостоверение за работа на ученици до 18 г. възраст125
ПКК + урина
Васерман
Преглед от 5-ма специалисти
/Очен,УНГ, Хирург, Невролог, Педиатър/
Заключение от службите по трудова медицина по месторабота
8. Медицинско удостоверение за работа120
и за изработка на Васерман10
/ПКК, Урина, Wass,Терапевт/ ВСИЧКО30
9. Медицинско удостоверение за българско гражданство 1105
Васерман10
HIV /при необходимост/15
Психиатър 20
Кожен - вторичен 15
ОбЛКК - ако няма медицинско направление45
10. Медицинско удостоверение за брак112
и за изработка на Васерман /Терапевт/ 10
ВСИЧКО22
11. Медицински изследвания за издаване на НОВА здравна книжка: 37.00/47.00 лв.
Бактериологично изследване за носителство на шигели, салмонели,110
ентеропатогенни Еш. Коли и коремно тифно носителство
Изследване за чревни хелминти и протозои110
Тест за Манту17
Заверка от специалист на „ДКЦ I Габрово” ЕООД110
При преценка за консултация с друг специалист още110
/Кожен или Инфекционист или Пулмолог/
Пациентът се изпраща в РЗИ за регистрация на здравната книжка
12. Медицински изследвания за ПРЕЗАВЕРЯВАНЕ на здравна книжка:30.00/40.00 лв.
Бактериологично изследване за носителство на шигели, салмонели, ентеропатогенни Еш. Коли и коремно тифно носителство110
Изследване за чревни хелминти и протозои110
Заверка от специалист на „ДКЦ I Габрово” ЕООД110
При преценка за консултация с друг специалист още110
/Кожен или Инфекционист или Пулмолог/
13. Медицинско удостоверение за оръжие, класифицирана информация
Не се води на диспансерен отчет110
Психиатричен преглед120
ВСИЧКО30
14. Медицинско удостоверение за работа в МВР185
За изработка на Васерман7
Кръвна група10
Медицинска бележка от психиатър10
Аудиометрия9
ВСИЧКО 121
15. Медицинско удостоверение, изискващо психиатрична оценка и медицинско удостоверение за осиновяване120
16. Медицинско удостоверение от психиатър дали се води на диспансерен учет /че не е регистриран в картотеката на психиатричен кабинет/110
17. Преглед от двама специалисти /психиатри/140
18. Психо тест със сертификат за охрана145
19. Специализирано медицинско и психологическо изследване150
20. Специализирано медицинско и психологическо изследване за лица с отнети права за водачи на МПС по чл. 157, чл. 171 и чл. 343 от ЗДП170
21. Медицинско удостоверение за водни спасители140
/Очен, УНГ, Хирург, Невролог, Терапевт, Психиатър, Пулмолог,кр.карти/
22. Медицинско удостоверение за работа в Енерго Про130
/Очен, УНГ, Хирург, Психиатър, Невролог, Терапевт /
23. Медицинско удостоверение за огняр и кранист /Очен, УНГ, Хирург, Невролог, Терапевт/160
24. Медицинско удостоверение за работа в „Идеал Стандарт Видима” АД 162
25. Медицинско удостоверение за работа в ТЕЦ „Марица Изток 2” ЕАД /Терапевт, УНГ, Очен, Ортопед, Невролог, Психиатър, Хирург, НВ, Холестерол, Кръвна захар, Аудиограма/1120
26. Медицинско удостоверение за капитан на кораб /Очен, УНГ, Невролог, ЕКГ, заверка от терапевт/155
27. За всички останали медицински удостоверения /по желание на фирмите се таксува преглед от съответния специалист/ 115
27. Медицинско удостоверение за работа в „Кауфланд” /Очен, УНГ, Хирург, Невролог, Терапевт/135
28. Медицинско удостоверение за спортисти /ПКК, СУЕ, кр. захар, креатинин, уреа, АСАТ, АЛАТ, желязо, урина, терапевт, ако има отклонения - допълнителен преглед при специалист - 25.00 лв./155
29. Медицинска бележка за училище 13
30. Административни услуги при управителя 13
II. ЛКК
1. ЛКК - двама специалисти136
2. ЛКК - трима специалисти155
3. Дубликат на болничен лист или медицинска бележка110
III. Манипулации
1. Вземане на кръв с отделяне на серум15
Вземане на кръв без отделяне на серум13
2. Измерване на RR13
3. Вземане на секрет за микробиологично изследване13
4. Мускулна инжекция15
5. Венозна инжекция17
6. Венозна инфузия115
7. Подкожна инжекция15
8. Манту17
9. Превръзка от хирург + преглед 10,00 лв. + 30,00 лв.140
10. Шев на рана + преглед от хирург140
11. Сваляне на конци + преглед от хирург130
12. Поставяне на противогрипна ваксина15
IV. Функционална диагностика
1. ЕКГ с разчитане /възрастни и деца/110
2. Абдоминална или гинекологична ехография /деца и възрастни/ 125
Абдоминална и гинекологична ехография /деца и възрастни/130
3. ФИД18
4. Ехокардиография при деца и възрастни140
5. Доплер – сонография на периферни съдове130
6. Доплер – сонография на вертебрални и каротидни артерии115
7. Ехография на гърди120
8. Ехо на щитовидна жлеза115
9. Електромиография130
10. Електроенцефалография135
11. Сърдечно-съдов тест с натоварване135
12. ЕКГ Холтермониториране135
13. Непрекъснат 24-часов запис на АН (Холтермониториране)135
V. Консултативни прегледи от специалисти
Първичен/Вторичен
1. Уролог135.00/20.00 лв.
2. Кожен135.00/20.00 лв.
3. Психиатър140.00/40.00 лв.
4. Очен135.00/20.00 лв.
5. Невролог135.00/20.00 лв.
6. Хирург135.00/30.00 лв.
7. Съдов хирург 180
8. Ендокринолог135.00/20.00 лв.
9. Нефролог135.00/20.00 лв.
10. Кардиолог135.00/20.00 лв.
11. Онколог135.00/20.00 лв.
12. Педиатър135.00/20.00 лв.
13. Терапевт135.00/20.00 лв.
14. Отоларинголог135.00/20.00 лв.
15. Ортопед135.00/20.00 лв.
16. Гинеколог135.00/20.00 лв.
17. Гастроентеролог135.00/20.00 лв.
18. Физиотерапевт /преглед, функционално изследване на опорно-двигателния апарат/135.00/20.00 лв.
19. Паразитолог135.00/20.00 лв.
20. Инфекционист140.00/20.00 лв.
21. Пулмолог135.00/20.00 лв.
22. Профилакт. преглед от терапевт 120
23. Преглед в дома от всички специалисти вкл. физиотерапевт /функционално изследване на опорно-двигателния апарат/ 140
24. Вторичен преглед в дома135
VI. Специализирани кабинети
Ушен Кабинет
1. Предна носна тампонада120
2. Предна и заднна тампонада125
3. Отстраняване на чуждо тяло от носа115
4. Оперативна намеса в носа /фрактури/113
5. Отваряне на абсцес115
6. Пункция на максиларен синус115
7. Отстраняване на чуждо тяло от устна кухина и гърло115
8. Отваряне абсцес на език115
9. Отстраняване на чуждо тяло от ларинкса120
10. Промивка на ухо112
11. Отстраняване на чуждо тяло от ухо115
12. Инцизия на фурункул115
13. Аудиограма120
14. Вземане на секрети за микробиологично изследване15
Урологичен кабинет
1. Дилатация на уретра115
2. Отстраняване на чуждо тяло от уретрата115
3. Катетеризация, поставяне на временен или постоянен катетър 120
4. Промивка през поставен катетър110
5. Безкръвно отстраняване на парафимоза110
6. Смяна на постоянен катетър при нефростомия115
7. Смяна на постоянен катетър при цистостомия115
Гастроентерологичен кабинет
1. Фиброгастроскопия с биопсия140
Кожен кабинет
1. Криотерапия /до 5 кожни лезии/125
2. Електрокоагулация на мек фибром до 10 бр.25
до 20 бр.30
3. Електрокоагулация на лезия до 1 см.125
до 3 см.135
4. Сваляне на конци110
5. Вземане на биопсия от кожа135
6. Дерматоскопия120
Физиотерапевтичен кабинет
1. Кинезитерапевтични процедури:1
Общоукрепваща ЛФК17
Аналитична гимнастика17
ЛФК със специализирани методики110
2. Мануална терапия113
3. Криотерапия15
4. Електротерапия:1
Лечение с високочестотни токове /УВч, МBТ/15
Лечение с нискочестотни и средночестотни токове: 1
на едно поле15
на две полета17
Лечение с токове Дарсонвал17
5. Лечение с ултразвук: на едно поле17
на две полета 18
паравертебрално 18
6. Магнитотерапия: на едно поле16
на две полета18
7. Електростимулация и електрогимнастика на паретични или хипотрофични мускули16
8. Лазертерапия112
9. Светолечение:1
Солукс, инфраруж, УВЛ16
10. Аерозол16
11. Масаж:1
Частичен масаж115
Общ масаж125
12. Измерване на опорно-двигателния апарат 125
13. Правичен преглед 130
14. Вторичен преглед 115
Акушеро-гинекологичен кабинет
1. Установяване на бременност /вкл. лабораторни изследвания/125
2. Преглед в хода на бременност115
3. Отстраняване на серклаж120
5. Вземане на цитонамазка15
6. Ехография АГ125
7. Колпоскопия125
8. Термо или криокоаголацио на порцио или вулва120
10. Поставяне на песар за корекция на позицията120
11. Поставяне или смяна на интраутеринна спирала125
12. Отстраняване на интраутеринна спирала115
13. Отстраняване на полипи от порцио135
14. Вземане на клетъчен материал от маточна кухина1
15. Ектерпация или марсупиелизация на вагинални или бартолинови кисти135
16. Отваряне на абсцес на кожата или лигавицата, екстерпация на форункула135
17. Инцизия на флегмон135
Ортопедичен кабинет
1. Гипс на предмишница120
2. Гипс на мишница125
3. Гипсов ботуш130
4. Гипсов крачол135
5. Шев на рана125
6. Сваляне на гипс120
7. Превръзка115
Хирургичен кабинет
1. Отстраняване на кърлеж115
2. Амбулаторна операция160-120.00 лв.
Очен кабинет
1. Определяне на рефракция със сферични лещи110
2. Определяне на рефракция при астигматизъм120
3. Обективно определяне на рефракция скиаскопия120
4. Измерване с Жавал120
5. Определяне на рефракция на деца до 6 год.120
6. Скиаскопия при деца до 6 год.120
7. Контактни лещи първично напасване120
8. Бинокулярен статус120
9. Бинокулярен статус при деца до 6 год.120
10. Кампиметрия110
11. Периметрия120
12. Цветоусещане110
13. Биомикроскопия125
14. Очни дъна120
15. Диаскопично просветляване110
16. Екзофталмометрия110
17. Тонометрия110
18. Тонография /минимално 3 измервания/120
19. Отстраняване на чужди тела от конюнктива, епилация на мигли115
20. Отстраняване на чужди тела от роговица, калциеви отлагания по конюнктивата120
21. Отстраняване на чужди тела /изгаряния/ от роговица120
22. Отстранявания на шевове от корнея и склера20
23. Отстраняване на тумор на конюнктива и клепач1150
24. Сондиране и лечение на стеноза на слъзни пътища150
25. Пластична корекция на ентропиум, трихиазис1150
26. Операция на конюнктивни сраствания1150
27. Операция на птеригиум1150
28. Шев на рана на конюнктива, роговица или кожа без очна перфорация1150
29. Термо или криотерапия на роговица, конюнктива или слъзни пътища1100
30. Измерване на очно налягане110
31. Измерване на очно налягане Goldmann112
VII. Лабораторни изследвания
Серологична лаборатория
1. Кръвна група115
2. Rh антитела137
Клинична лаборатория
1. Вземане на кръв и отделяне на серум110
2. Препис на резултати13
3. Изработване на тест за антитела за доказване на К19 133
4. Изработване на тест за антитела за доказване на К19 за медицински персонал и група от пациенти повече от 20 човека120
Хематология
1. НВ12
2. Левкоцити12
3. Ht, Er, MCV, MCH за всяко по1по 2.00 лв. всяко
2 показателя от горните13
3 показателя от горните12.4
4. ПКК без ДКК15
5. ПКК + ДКК17
6. ПКК + ДКК + морфология111
7. Tr12
8. ДКК15
9. Морфология на Er15
10. Ret14
11. СУЕ12.5
12. Време кървене12
13. Време съсирване12
Хемостаза
1. YNR14
2. АРТТ14
3. Фибриноген13
Уринен анализ
1. Билирубин11.1
2. Уробилиноген11.1
3. Относително тегло11.1
4. рН11.1
5. Белтък11.1
6. Захар11.1
7. Ацетон11
8. Седимент11.3
9. Количество захар11.5
10. Креатинин в урината12.4
11. Количество албумин13.3
12. Калциурия14.6
13. Тест за наркотик18
14. Нитрити11
15.Пълно изследване на урина с уринен анализатор (10 параметъра) 15
Клинична химия
1. Кръвна захар12.5
2. Общ белтък12.5
3. Албумин12.5
4. Холестерол12.5
5. Триглицериди12.5
6. Урея12.5
7. Креатинин12.5
8. Пикочна киселина12.5
9. Билирубин общ12.5
10. Билирубин директен12.5
11. ГОТ /АсАт/13
12. ГПТ/АлАт/13
13. LDH14
14. КФК 13
15. Гама ГТП13
16. Алкална фосфатаза13
17. Алфа амилаза /работи се с кръвна захар/15
18. Калий13
19. Натрий12.5
20. Калций12.5
21. Магнезий14
22. Хлориди13
23. Фосфор12.5
24. Желязо13
25. ЖСК14.5
26. HDL холестерол14
27. LDL холестерол14
28. Гликиран Hb /Hba 1 C/112
29. Микроалбуминурия МАУ12
30. Хеликобактер пилори 115
31. С реактивен протеин /CRP/ 15
32. LE клетки16.5
33. Креатининов клирънс14.7
34. ИОК – окултни кръвоизливи15
35. Липаза14
Хормонални изследвания
1. FT3117
2. FT4115
3. Тиреотропен хормон / TSH/115
4. Анти-тиреоглобулин антитела /анти Tg/115
5. Антимикрозомални антитела /анти TPO/115
6. Естрадиол /Е2/115
7. Тестостерон115
8. Прогестерон115
9. Пролактин115
10. FSH115
11. LH115
Туморни маркери
1. Канцер антиген /СА 15-3/115
2. Овариален канцер антиген /СА 125/115
3. Гастроинтерстинален канцер антиген /СА 19-9/115
4. Простатно специфичен антиген /PSA/ total (общ)115
5. Простатно специфичен антиген /PSA/ free (свободен)116
CIBALAB – София
1. Маркер на костното разграждане В croc Laps123
2. Паратхормон /РН/123
ИМУНОДИАГНОСТИКА ПЛЕВЕН
1. Изследване за Лаймска болест1
Първично изследване (IgG + IgM)139
Повторно изследване (IgG или IgM)120
2. Listeria135
3. Q - треска145
4. Марсилска треска145
5. Нилска треска145
6. Yersinia160
7. Leptosрira IgG125
8. Leptosрira IgM125
9. Legionella IgG125
10. Legionella IgM125
Хуморален имунитет - MANCHINI
1. Криоглобулини18
2. IgG112
3. IgА112
4. IgG М112
5. IgЕ135
6. С 3 – комплемент112
7. С 4 – комплемент112
8. α 1 – антитрипсин112
9. α 1 – гликопротеин115
10. α 2 – макроглобулин113
11. Хптоглобин115
12. β 2 – микроглобулин /В2МG/117
13. Церулоплазмин115
14. Human Feritine120
15. Трансферитин115
16. С 1 естеразен инхибитор145
Автоантитела - ELISA
Показатели за системни автоимунни заболявания /колагенози/
ревматични тестове:
1. Rheuma factor общ (RF)18
2. Rheuma factor IgG (RF IgG)125
3. Rheuma factor IgА (RF IgА)125
4. Rheuma factor IgМ (RF IgМ)125
5. Електрофореза на серум150
6. Електрофореза на ликвор150
7. Имуноелектрофореза на серум /и ликвор/190
8. Електрофореза на алкални хемоглобини (за таласемия)140
9. Анти-нуклеарни антитела (АNA)130
10. Анти-двойноверижна ДНК (ds DNA)120
11. Анти – Sm120
12. RNP Sm120
13. SS-A /RO/120
14. SS-B /LA/120
15. Scl - 70120
16. Jo - 1120
17. Anti His (анти Хистонови антитела)130
18. Anti CENР B (анти Центромер В антитела)130
19. Аnti Rib-P (анти Рибозом. антитела)125
20. Anti NUC (анти Нуклеозомни антитела)130
21. CCP RA (цитрулиращи цитрулинни протеини - белег за RА)125
22. Anti-Parietal cell (анти париетални антит.)140
23. Свободни леки вериги (Free Light Chain Panel)190
24. Свободни леки вериги тип капа (Free Light Chain - k)150
25. Свободни леки вериги тип ламбда (Free Light Chain - λ)150
Антифосфолипидни автоантитела и васкулитни нарушения
1. Анти-кардиолипинови IgG (АСА IgG)120
2. Анти-кардиолипинови IgМ (АСА IgМ)120
3. Анти-В2GР1-I IgG (b2GР 1 IgG)125
4. Анти-В2GР1-I IgG (b2GР 1 IgМ)125
5. Анти-протромбинови антитела IgG (АРА IgG)125
6. Анти-протромбинови антитела IgМ (АРА IgМ)125
7. МРО (рАNСА)120
8. РR3 (с АNСА)120
Чернодробни и гастроинтестинални автоимунни заболявания
1. Анти-митохондриални антитела (АМА)125
2. Анти-гладкомускулни антитела (АGМА)125
3. Gliadin- IgG Antibodies160
4. Gliadin- IgА Antibodies160
5. Anti-Transglutaminase IgG135
6. Anti-Transglutaminase IgM135
7. Anti-tTG IgG+A (тъканна трансглутаминаза) колич.135
Ифекциозни причинители - ELISA
1. Homini mycoplasma Pneumonia IgG120
2. Homini mycoplasma Pneumonia IgM120
3. Mycoplasma Pneumonia IgG120
4. Mycoplasma Pneumonia IgA120
5. Chlamydia trachomatis IgG120
6. Chlamydia trachomatis IgA120
7. Chlamydia trachomatis IgM120
8. Chlamydia Pneumonia IgM120
9. Chlamydia Pneumonia IgG120
10. Chlamydia Pneumonia IgA120
11. Toxoplasma gondii IgG120
12. Toxoplasma gondii IgM120
13. Mycobacterium tuberculosis IgG (TBC)120
14. Cytomegalovirus IgG (CMV IgG) 120
15. Cytomegalovirus IgM (CMV IgM) 120
16. Borrelia Burgdorferi IgG120
17. Borrelia Burgdorferi IgM120
18. Rubeolla IgG120
19. Rubeolla IgM120
20. Listeria135
21. Q-треска145
22. Марсилска треска145
23. Нилска треска145
24. Yersinia160
25. Leptosрira IgG125
26. Leptosрira IgM125
27. Legionella IgG125
28. Legionella IgM125
29. Херпес Симплекс тип 1 IgG125
30. Херпес Симплекс тип 1 IgМ125
31. Херпес Симплекс тип 2 IgG125
32. Херпес Симплекс тип 2 IgМ125
33. Херпес Зостер IgG130
34. Херпес Зостер IgМ130
35. Херпес Зостер IgG + IgМ150
36. ЕВV IgG125
37. ЕВV IgМ125
38. Anti-НАV total (Хепатит А)115
39. Anti-НВsАg (Хепатит В)115
40. Anti-НВс total120
41. Anti-НСV (Хепатит С)115
42. СПИН (аnti-НIV)115
43. Ехинококоза IgG130
44. Грипни вируси тип А125
45. Грипни вируси тип В125
46. Ентеровируси IgG115
47. Ентеровируси IgМ115
48. Квантиферонов тест (ТВС)1155
49. АВВ Aspergillus IgG, IgА, IgМ150
50. Westernblot IgM Borrelia burgdorferi 1110
51. Ureaplasme 120
52. Q- треска фаза 1 и 2 IgG, IgA, IgM1155
Хормонални изследвания - ELISA
1. Cortisol 10 ч.120
2. Cortisol 16 ч.120
3. Соматотропен хормон120
4. DНЕА-S (дехидроепиандростерон)120
5. 17-алфа-ОН-прогестерон120
6. 4-Андостендион120
7. Тиреоглобулин125
8. Анти-спермални автоантитела135
9. Анти-овариални автоантитела135
10. Анти-зона пелуцида135
11. Анти-Мюлеров хормон150
12. Inhibin B150
13. Фолиева киселина125
14. Валпроева киселина125
15. Карбамазепин125
16. Витамин В 12125
17. Витамин D total130
18. Витамин D3160
19. ААВ to Acetylcholine Receptor145
20. MGT - 30 (Titin) – ААВ165
21. AAB to glomerular basement membrane (GBM)145
22. Gliadin – IgG Antibodies155
23. Gliadin – IgA Antibodies155
24. Anti – Transglutaminase IgG165
25. Anti – Transglutaminase IgM165
26. Human Feritin125
27. АСТН120
28. Паратхормон /РН/120
29. Анти ТSН рецепторни антитела135
30. Имунореактивен инсулин (серум)120
31. С-пептид120
32. Протеин С135
33. Протеин S135
34. Антитромбин III130
35. Renin150
36. Аldоstеrоne150
37. SТН140
38. Anti MUSK165
39. Антидиуретичен хормон155
40. Хомоцистеин 135
41. Селен142
42. Йод181
43. Соматомедин С (IGF-1)135
44. Витамин В 6155
45. Цинк 115
Туморни маркери - ELISA
1. Крациномоембрионален антиген /СЕА/114
2. Алфа – фетопротеин /АFP/114
3. Gаstriс канцер антиген /МG7-Аg/115
4. В – Chorionic Gonadotropin /?-hCG/114
5. Chorionic Gonadotropin /hCG/114
6. Free Chorionic Gonadotropin114
7. HE – 4165
8. Cifra 21-1 серум130
9. NSE130
10. Калцитонин130
11. tPSA, fPSA, ratio PSA130
12. SCC130
13. Ca 72-4120
14. Beta-CrossLaps130
15. N-mid Osteocalcin125
16. ?-микроглобулин (B2MG)125
17. Паранеопластични маркери175
Високоспециализирани изследвания - ХЕМИЛУМИНИСЦЕНЦИЯ
1. Тест алергени за определяне на специфично IgЕ - Панел 10 /срещу 20 алергена/1110
2. Тест алергени за определяне на специфично IgЕ - Панел 11 /срещу 54 алергена/1135
3. Алергия към латекс135
4. Изследване на конкременти с консумация за корекция на хранене и лечение145
5. Алергия към Gluten135
Високоспециализирани изследвания - ФЛОУЦИТОМЕТРИЯ
1. Флоуцитометрично фенотипизиране на лимфоцитни популации лимфоцитни популации 1150
2. Флоуцитометрично фенотипизиране намалигнени хематологични заболявания1180
3. Определяне на лимфоцитни популации и основните им субпопулации с флоуцитометричен метод-минимален панел190
4. Флоуцитометрично изследване на тромбоцитни маркери и антитела 150
5. НLА В27 /за доказване на Бехтерев/150
6. NК – клетки165
Високоспециализирани изследвания - ИМУНОФЛУОРЕСЦЕНЦИЯ
1. АNА /анти-нуклеарни антитела/170
2. АМА /антимитохондриални антитела/170
3. АGМА /анти-гладкомускулни антитела/170
Високоспециализирани МЕДИКОГЕНЕТИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
1. Цитогенетичен анализ на периферна кръв1140
2. Медикогенетична консултация от хабилитирано лице130
Високоспециализирани ИМУНОХИСТОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
1. Имунохистологично изследване на естроген, прогестерон рецептори и НЕR 2 на пациенти с тумори от готово парафиново блокче1100
2. Изследване на НЕR 2 рецептори от готово парафиново блокче180
3. Изследване на други маркери от готово парафиново блокче:1
- за един маркер140
- за панел от три маркера170
- за панел от шест маркера1130
- изработване на хистоллогичен препарат от готово парафиново блокче115
- специални хистохимични изследвания125
- консултация с хабилитирано лице – хистолог130
Микробиологична лаборатория
1. Ректален секрет или фекална маса за микробна флора – ЕРЕС, Shigella, Salmonella, Candida120
2. Фекална маса за чревно заразоносителство за здравна книжка110
3. Изследване на биологичен материал за Candida и типизиране110
4. Антимикотична чувствителност на изолати от род Candida110
5. Фекална маса за Campylobacter antigen - качествен тест115
6. Фекална маса за Clostridium difficile antigen - качествен тест130
7. Фекална маса за Helicobacter pylori Ag - качествен тест 115
8. Фекална маса за Rotavirus и Adenovirus - качествен тест 115
9. Микробиологично изследване на урина 115
10. Микробиологично изследване на генитална система 125
11. Микробиологично изследване на гърлен секрет 120
12. Микробиологично изследване на носен секрет 120
13. Микробиологично изследване на храчка 125
14. Микробиологично изследване на ранев материал или гной 125
15. Микробиологично изследване на секрет от ухо 125
16. Микробиологично изследване на очен секрет125
17. Антибиограма при наличие на изолирани бактерии от биологичните материали 110
18. RРR или Васерман-тест за откриване на нетрепонамални антитела при сифилис110
19. ТРНА-специфичен тест за откриване на антитела при сифилис 115
20. АSТ - при ревматизъм и други стрептококови инфекции110
21. Waaler Rose /RF/ ревматоиден артрит110
22. Paul-Bunnel - инфекциозна мононуклеоза110
23. Изследване на цервикален секрет за Chlamydia trachomatis Ag - качествен тест 115
24. Изследване на уретрален секрет за Chlamydia trachomatis Ag - качествен тест 115
25. Изследване на уретрален секрет за гонорея - качествен тест 115
26. HIV /спин/ 115
27. НВsАg /хепатит В/115
28. НСV /хепатит С/115
29. Качествен тест за определяне на Стреп А антиген в гърлени секрети115
30. Изследване на урогенитален материал за микоплазма и уреаплазма130
31. Изследване за трип А/В115
32. Изследване за аденовирус 115
33. Изследване за RSV (респираторен вирус)115
34. Изследване за грип и корона вирус130
35. Изследване за трихомони от вагинален или уретрален секрет 115
36.Извършване на антигенни тестове за COVID 19125
37. Извършване на PCR проби за К 19 и издаване на сертификат 190
Паразитологична лаборатория
1. Изследване на нативни препарати за паразити ентеробиоза, ламблиоза, трихомоноза, амебиаза, балантидиоза, филариатоза110
2. Лабораторна паразитологична диагноза на една фекална проба за хелминти и протозои (здравна книжка, детски заведения)110
3. Диференциално оцветяване за доказване на паразите:110
малария, лайшманиози, филариатози, трипанозомози, криптоспоридиоза, микроспоридиоза, изоспориоза1
4. Определяне на антипаразитни антитела с аглутинационен тест РПХА:1
Токсоплазмоза112
Трихинелоза112
5. Изследване на Ехинококоза (кучешка тения) - метод ELISA118
Хистологична лаборатория - патоанатомия
1. За обработка и отговаряне на материал включващ до три парафинови блокчета (биопсия)150
2. Цитонамазка19.5
3. Цитология на гърда19
4. Влагалищна чистота19
Звено образна диагностика
КТ
1. КТ - нативен 1120
2. КТ – манипулация /Омнипак 50 мл/145
3. КТ – манипулация /Омнипак 100 мл/175
4. КТ - изследване с контраст /Омнипак 50 мл/1145
5. КТ - изследване с контраст /Омнипак 100 мл/1175
6. КТ - манипулация /Визипак 50 мл /155
7. КТ - манипулация /Визипак 100 мл /190
8. КТ - изследване с контраст /Визипак 50 мл /1155
9. КТ - изследване с контраст /Визипак 100 мл /1190
10. Разчитане на снимки от КТ122
11. Дубликат от скенер115
12. Ампула – урополин110
13. КТ на лумбални прешлени за доказване на остеопороза 190
MRI
1. MRI1250
2. MRI – манипулация1130
3. Разчитане на MRI изследване122
4. Резултат на магнитен носител /диск/ по желание на пациента3
Рентген
1. Рентгенография на стерноклавикуларна става120
2. Рентгенография на клавикула120
3. Рентгенография на акромиоклавикуларна става120
4. Рентгенография на скапула120
5. Рентгенография на хумерус120
6. Рентгенография на раменна става120
7. Рентгенография на лакетна става120
8. Рентгенография на антебрахиум120
9. Рентгенография на гривнена става120
10. Рентгенография на длан и пръсти120
11. Рентгенография на таз120
12. Рентгенография на сакроилиачна става120
13. Рентгенография на тазобедрена става120
14. Рентгенография на бедрена кост120
15. Рентгенография на колянна става120
16. Рентгенография на подбедрица120
17. Рентгенография на глезенна става120
18. Рентгенография на стъпало и пръсти120
19. Рентгенография на гръбначни прешлени120
20. Рентгенография на череп120
21. Специални центражи на черепа130
22. Рентгенография на лицеви кости120
23. Рентгенография на околоносни синуси120
24. Рентгенография челюстите в специални проексции120
25. Рентгенография на гръден кош и бял дроб130
26. Рентгенография на стернум120
27. Рентгенография на ребра120
28. Образна рентгенография на сърце и медиастум130
29. Образна рентгенография на корем130
30. Венозна урография-екскреторна /без контраст/140
/с контраст/155
31. Мамография на гърда: на една гърда120
на двете гърди130
32. Разчитане на Rȍ графия115
33. Изследване на костна плътност DXA скенер /за една област/140
/за две области/160
34. Оптечатване образа на рентгенова снимка от диск на хартиен носител 13
Цените се отнасят за пациенти, които са без направление от личен лекар.


д-р Нели Ноева
Управител
„ДКЦ I Габрово“ ЕООД
Април, 2022 г.