• March 13, 2022

Лаборатория за психологически изследвания

Лаборатория за психологически изследвания

Лаборатория за психологически изследвания 1024 683 ДКЦ 1 - Габрово

Лаборатория за психологически изследвания, лицензирана от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията № 189, с удостоверение № 0080 от 14.02.2013 г. на „Диагностично консултативен център I Габрово” ЕООД.

Извършва регламентирани от Закона за движение по пътищата психологически изследвания на адрес: гр. Габрово, бул. “Трети март” № 3, тел.: 066/813 349, 066/813 389, GSM 0885/727 368.

Психологическата лаборатория при „ДКЦ I Габрово” ЕООД извършва първо и второ психологическо изследване на:

1. Кандидатите за придобиване на провоспособност за управление на МПС от категории С, Сı, D, Dı, Ттб, Ттм;
2. Водачите на таксиметров автомобил;
3. Водачите на автомобили за обществен превоз на пътници или товари;
4. Лица, които се явяват на изпит за придобиване на правоспособност, след като са загубили същата по реда на чл. 157, ал. 4 от Закона за движение по пътищата (ЗДвП) поради отнемане на контролните точки;
5. Лицата, на които временно е отнето свидетелство за управление на МПС по реда на чл. 171, т. 1, буква ”а” от ЗДвП;
6. Водачи, които са лишени от право да управляват МПС на основание чл. 174, ал. 2 от ЗДвП;
7. Водачи, лишени от право да управляват МПС на основание чл. 343г от Наказателния кодекс (НК);
8. Чужденци, дългосрочно пребиваващи в Република България и български граждани с чуждестранно свидетелство за управление на МПС, които по реда на чл. 162, ал. 4 от ЗДвП се заменят с българско свидетелство за управление на моторни превозни средства от категориите по т. 1.

Изследвания за психологическа годност на водачи на МПС могат да се извършват и при постъпване на работа или при други случаи по искане на работодателя на водача.

Трето психологическо изследване за психологическа годност на водачите на МПС се извършва в Централната ескпертна психологическа комисия (ЦЕПК), в срок до шест месеца след второто изследване.

За третото не се заплаща такса. Третото психологическо иследване се провежда в ИА „Автомобилна администрация” – адрес: София 1000, ул. ”Гурко” № 5, след предварително записване на телефон: 02/930 88 15, 02/930 88 34, 02/930 88 65. Записването е най-рано един ден след второто изследване.

Първо и второ психологично изследване се извършва в една и съща лаборатория.
Второто изследване е до шест месеца от провеждане на първото.
На второ изследване подлежат всички лица, които са с отрицателно заключение от първото изследване.

Третото изследване се провежда до шест месеца от второто при отрицателно заключение на първите две изследвания.
При положително заключение се издава удостоверение за психологическа годност. Срок за издаване: един ден.

Необходими документи при записване и явяване:

1. Документ за самоличност (лична карта, свидетелство за самоличност), като чужденците и българските граждани с чуждестранно свидетелство за управление на МПС представят и копие от страницата с постоянен адрес.
2. Свидетелство за управление на МПС с контролния талон (за водачите на МПС) и копие от тях.
3. Копие от заповедта за лишаване от право да управляват МПС и копие от съдебно решение, ако има такова.
4. Документ за платена такса.

Срок за издаване: един ден.

Такси за извършване на психологическо изследване:

1. Такса за психологическо изследване:
    • на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория С, С1, D, D1, Ттб, Ттм;
    • водачи на таксиметров автомобил;
    • водачи на автомобили за обществен превоз; пътници и товари;
    • чужденци, дългосрочно пребиваващи в България и български граждани с чуждестранно       свидетелство за управление на МПС, които по реда на чл. 162, ал. 4 от ЗДвП, заменят с българско свидетелство за управление на МПС.

                    45.00 лв.

2. Такса за лица с временно отнето свиделство за управление, както и загубилите правоспособността си за управление на МПС, поради отнемане на контролни точки.

                    45.00 лв.

3. Такса за водачи на МПС при постъпване на работа и при други случаи по искане на работодател.

                    45.00 лв.

4. Издаване на удостоверение за психологическа годност.

                    10.00 лв.

5. Издаване на дубликат на удостоверение за психологическа годност.

                    10.00 лв.

За информация и записвания:

Психологическа лаборатория – „ДКЦ I Габрово” ЕООД, гр. Габрово, бул. ”Трети март” № 3, тел.: 066/813 349, 066/813 389, GSM 0885/727 368.

Записване за провеждане на психологическо изследване може да се извършва по телефона и на място, най-малко два дни предварително.
При записването се съобщават трите имена, ЕГН и цел на изследването, ако изследването е първо и датата на първото изследване.

График на психологическите изследвания:

За първо и второ психологическо изследване: сряда и събота от 08.00 ч. до 16.00 ч., етаж 4, к-т № 69.