Uncategorized

“За качествено здраве на село” 1024 912 ДКЦ 1 - Габрово

“За качествено здраве на село”

Женско благотворително дружество „Майчина грижа“ и “Диагностично-консултативен център 1 – Габрово” ЕООД и през 2023 г. продължават инициативата „За качествено здраве на село“. Tака наречения „мобилен доктор“ извършва медицински прегледи на възрастните хора в 22 кметства и кметски наместничества с 128 населени места в Габровска община, където няма здравна служба и няма график за посещение…

read more