• March 17, 2022

Работна зона за вземане на PCR проба за доказване на Covid-19

Работна зона за вземане на PCR проба за доказване на Covid-19

Работна зона за вземане на PCR проба за доказване на Covid-19 980 551 ДКЦ 1 - Габрово

В “ДКЦ I Габрово” I-ва база е създадена работна зона за вземане на PCR проба за доказване на COVID-19.

Работна зона за вземане и изработване на ПЛАТЕНА PCR проба за доказване на COVID-19 – Микробиологична лаборатория, етаж 3, № 57А. Пробите се вземат през работното време на лабораторията, а резултатите от изследването се получават от 14:30 до 15:30 ч.