• October 30, 2023

Започва ремонтът на втора база на ДКЦ – Габрово

Започва ремонтът на втора база на ДКЦ – Габрово

Започва ремонтът на втора база на ДКЦ – Габрово 1024 683 ДКЦ 1 - Габрово

Започва ремонт, модернизация и внедряване на енергоспестяващи мерки в сградата на Диагностично-консултативен център  – Габрово, База 2 в кв. Колелото.

Ремонтът на диагностичния център ще бъде с максимална продължителност от 9 месеца, а дейностите, предвидени в него са: топлинно изолиране на външни стени и покрив, подмяна на съществуваща дървена и метална дограма със съвременна, ремонт на отоплителната и осветителната система и др.

Сградата е проектирана и изградена в началото на 70-те години на миналия век. Тя е едно от най-посещаваните здравни заведения в областта. В нея има кабинети по кардиология, неврология, хирургия, акушерство и гинекология, детски болести, очни болести, урология, УНГ болести, ендокринология, вътрешни болести, ортопедия, нефрология, гастроентерология, физикална и рехабилитационна медицина, образна диагностика, клинична лаборатория и други.

Проектът се финансира със средства, предоставени от Национален доверителен Екофонд (НДЕФ).