• November 7, 2023

Какво трябва да знаем за е-рецептата?

Какво трябва да знаем за е-рецептата?

Какво трябва да знаем за е-рецептата? 1024 576 ДКЦ 1 - Габрово

Електронната рецепта е задължителна само за две групи медикаменти – антибиотици за системна употреба и лекарства за лечение на диабет.

Електронна рецепта не се изисква за антибиотични капки за очи, антибиотични кремове, съставки (ампули) за лекарства, които се приготвят в аптека и др.

Издадените до влизане в сила на Наредбата рецепти на хартиен носител, чиято валидност е 6 месеца, се изпълняват по досегашния ред.